Sider med tagg ie .

Status Revisjon Bruker  
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 12 Dager siden
Akronymer ved NTNU Godkjent 2.6 Nina Kotte 12 Dager siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 4.0 Erik Wessel-Berg 8 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.5 Per Henning 6 Dager siden
Budsjettmaler Godkjent 1.8 Gunnhild Oftedal 1 År siden
Case - NFR budsjett Godkjent 3.7 Magnhild Tangvik 1 År siden
Case - NFR søknadsskjema Godkjent 1.7 Gunnhild Oftedal 1 År siden
Computer labs at IE Godkjent 1.9 Dag Nummedal 8 Måneder siden
Computer labs at IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Datasaler ved IE Godkjent 3.1 Dag Nummedal 8 Måneder siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.9 Erik Wessel-Berg 14 Dager siden
Digital assessment - IE Godkjent 1.8 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Digital innovasjon Godkjent 1.4 Vegard Rønning 11 Måneder siden
Digital undervisning - IE Godkjent 5.4 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Digital vurdering - IE Godkjent 1.7 Margrethe Meyer Bratt 14 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 12.6 Harald Lenschow 6 Dager siden
Ekskursjon for studenter - IE Godkjent 5.3 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
Ekskursjon for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Elections at IE Godkjent 4.0 Margrethe Meyer Bratt 24 Dager siden
Elektrolaboratoriet - Altera DE2 Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Elektrolaboratoriet - Pinn-tilordning for DE2 Godkjent 1.8 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Elektrolaboratoriet i HR3 Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Employment in temporary academic positions - IE Godkjent 3.2 Harald Lenschow 6 Måneder siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.8 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Forberedende kurs - IE Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 10 Måneder siden
Grønn IKT Godkjent 1.5 Vegard Rønning 11 Måneder siden
HMS ved IE Godkjent 5.2 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
HR ved IE Godkjent 7.8 (Mindre endring) Cathrine Haugan Grønvik 3 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 6 Måneder siden