Sider med tagg ie .

Status Revisjon Bruker  
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 2 Måneder siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Masteroppgave ved IES Godkjent 2.3 Erik Wessel-Berg 11 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 8 Måneder siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.3 Kai Torgeir Dragland 2 Dager siden
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 8 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er (trebokstavsforkortelser) ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 9 Måneder siden
Nyansatt ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 Dager siden
Oppfriskningskurs - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Oppfriskningskurs ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
PhD forms - IE Godkjent 9.2 Harald Lenschow 24 Dager siden
PhD forms – IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden Flytt til søppelkassen
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Programfarm for Internet Explorer - privat PC Godkjent 1.7 (Mindre endring) Olav Gundersen 3 År siden
Project and specialization course - IES Godkjent 2.9 Kirsti Klemetsaune 7 Måneder siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 23 Dager siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Reiser mellom NTNU campus Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - IE Godkjent 1.1 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Rutiner ved godkjenning av reisesøknader - IE Godkjent 1.6 Gunnhild Oftedal 1 År siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 3 Dager siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.3 Kjersti Marie Bakken 2 Måneder siden
Sikkerhetskurs for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Software Farm for Internet Explorer - private PC Godkjent 1.5 (Mindre endring) Olav Gundersen 3 År siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Strategidokumenter IE Godkjent 3.0 Nina Kotte 10 Måneder siden
Strategidokumenter IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Student advisers at the IE faculty Godkjent 16.2 Erik Wessel-Berg 1 Dag siden
Student Representatives and Quality Assurance - IIK Godkjent 2.0 Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
Student ved IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.0 Vegard Rønning 18 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.7 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.9 Vegard Rønning 18 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor informatikk Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for datateknologi og informasjonsvitenskap Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.7 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 1 Dag siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 4 Dager siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 10 Dager siden
Studieprogramråd for kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieutvalget ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieveiledere - IE Godkjent 35.2 Therese Mjøen 13 Timer siden
Studieveiledere ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden