Sider med tagg ie .

Status Revisjon Bruker  
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Dager siden
Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE Godkjent 3.1 Gunnhild Oftedal 8 Dager siden
Student advisers at the IE faculty Godkjent 16.4 Therese Mjøen 12 Dager siden
Studieveiledere - IE Godkjent 35.4 Therese Mjøen 12 Dager siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.5 Kjersti Marie Bakken 15 Dager siden
Søke SFF Godkjent 2.3 Gunnhild Oftedal 16 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 16 Dager siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 3.4 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
HR ved IE Godkjent 4.0 Therese Mjøen 1 Måned siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.4 Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 1 Måned siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.3 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Nyansatt ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.7 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.0 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.9 Vegard Rønning 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 2 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
PhD forms - IE Godkjent 9.2 Harald Lenschow 2 Måneder siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.5 Harald Lenschow 2 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Student Representatives and Quality Assurance - IIK Godkjent 2.0 Frank Alexander Kræmer 2 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.5 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Ledige stillinger for studenter ved IE Godkjent 8.9 Åse Vibeke Belsvik 2 Måneder siden
Ekskursjon for studenter - IE Godkjent 5.2 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Employment in temporary academic positions - IE Godkjent 3.2 Harald Lenschow 2 Måneder siden
Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 3.3 Gunnhild Oftedal 2 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 3 Måneder siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.7 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.7 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 3 Måneder siden
Computer labs at IE Godkjent 1.9 Dag Nummedal 4 Måneder siden
Datasaler ved IE Godkjent 3.1 Dag Nummedal 4 Måneder siden
Lesesalsplasser ved IES Godkjent 1.3 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electronic Systems Design Godkjent 3.3 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Industriell kybernetikk Godkjent 3.5 Vegard Rønning 5 Måneder siden
HMS ved IE Godkjent 5.0 Kai Torgeir Dragland 5 Måneder siden
Forberedende kurs - IE Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 6 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energi og Miljø Godkjent 2.5 Vegard Rønning 6 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electric Power Engineering Godkjent 2.4 Vegard Rønning 6 Måneder siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
IKT i helse Godkjent 1.7 Vegard Rønning 7 Måneder siden
Digital innovasjon Godkjent 1.4 Vegard Rønning 7 Måneder siden
Grønn IKT Godkjent 1.5 Vegard Rønning 7 Måneder siden
Tilleggsprofiler til studier - IE Godkjent 2.1 Vegard Rønning 7 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energibruk og energiplanlegging Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 7 Måneder siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 8 Måneder siden
Project and specialization course - IES Godkjent 2.9 Kirsti Klemetsaune 8 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Måneder siden
Innovasjonsforum IE Godkjent 2.3 Kai Torgeir Dragland 9 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 9 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 10 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 10 Måneder siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er (trebokstavsforkortelser) ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 10 Måneder siden
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 2.4 Nina Kotte 10 Måneder siden
Case - NFR budsjett Godkjent 3.7 Magnhild Tangvik 11 Måneder siden
Case - NFR søknadsskjema Godkjent 1.7 Gunnhild Oftedal 11 Måneder siden
Søke NFR- og andre prosjekt - IE Godkjent 2.7 Gunnhild Oftedal 11 Måneder siden
Budsjettmaler Godkjent 1.8 Gunnhild Oftedal 11 Måneder siden
Elektrolaboratoriet i HR3 Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
IE Strategy and Action Plan Godkjent 1.1 Nina Kotte 11 Måneder siden
Strategidokumenter IE Godkjent 3.0 Nina Kotte 11 Måneder siden
Masteroppgave ved IES Godkjent 2.3 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.7 Nina Kotte 1 År siden