Sider med tagg ie .

Status Revisjon Bruker  
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.6 Harald Lenschow 15 Timer siden
HR ved IE Godkjent 7.5 Guro Børseth Paaske 18 Timer siden
PhD forms - IE Godkjent 9.4 Harald Lenschow 1 Dag siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.7 Harald Lenschow 1 Dag siden
IKT i helse Godkjent 1.8 Vegard Rønning 5 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.0 (Mindre endring) Felix Seifert 13 Dager siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.8 Kai Torgeir Dragland 13 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.9 Elin Merete Bjørgen 14 Dager siden
Student advisers at the IE faculty Godkjent 16.9 Therese Mjøen 14 Dager siden
Studieveiledere - IE Godkjent 36.2 Therese Mjøen 14 Dager siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.8 Vegard Rønning 19 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.8 Vegard Rønning 19 Dager siden
Søke SFF Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 20 Dager siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.9 Kai Torgeir Dragland 21 Dager siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.7 Therese Mjøen 22 Dager siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 23 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE Godkjent 3.1 Gunnhild Oftedal 1 Måned siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.5 Kjersti Marie Bakken 1 Måned siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 1 Måned siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 3.4 Erik Wessel-Berg 2 Måneder siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 2 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.4 Tanja Mathiesen 2 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Nyansatt ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 2 Måneder siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 2 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.0 Vegard Rønning 2 Måneder siden