Sider med tagg ie .

Status Revisjon Bruker  
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 2 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 2 Dager siden
PhD forms - IE Godkjent 9.2 Harald Lenschow 3 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.5 Harald Lenschow 3 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.8 Jan Håvard Ryen 7 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 7 Dager siden
Student Representatives and Quality Assurance - IIK Godkjent 2.0 Frank Alexander Kræmer 9 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.5 Jorunn Wessel 10 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved IE Godkjent 8.9 Åse Vibeke Belsvik 10 Dager siden
Ekskursjon for studenter - IE Godkjent 5.2 Therese Mjøen 11 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 17 Dager siden
Employment in temporary academic positions - IE Godkjent 3.2 Harald Lenschow 18 Dager siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.2 Harald Lenschow 18 Dager siden
Studieveiledere - IE Godkjent 34.7 Therese Mjøen 23 Dager siden
Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 3.3 Gunnhild Oftedal 25 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.5 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.6 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.8 Vegard Rønning 1 Måned siden
Student advisers at the IE faculty Godkjent 15.8 Therese Mjøen 1 Måned siden
Søke SFF Godkjent 2.0 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 1 Måned siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.3 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.7 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 5.9 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.4 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.7 Vegard Rønning 1 Måned siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 1 Måned siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.3 Kjersti Marie Bakken 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Computer labs at IE Godkjent 1.9 Dag Nummedal 2 Måneder siden
Datasaler ved IE Godkjent 3.1 Dag Nummedal 2 Måneder siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.7 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Lesesalsplasser ved IES Godkjent 1.3 Erik Wessel-Berg 3 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electronic Systems Design Godkjent 3.3 Erik Wessel-Berg 3 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Industriell kybernetikk Godkjent 3.5 Vegard Rønning 3 Måneder siden
HMS ved IE Godkjent 5.0 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Forberedende kurs - IE Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energi og Miljø Godkjent 2.5 Vegard Rønning 4 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electric Power Engineering Godkjent 2.4 Vegard Rønning 4 Måneder siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.3 Erik Wessel-Berg 4 Måneder siden
IKT i helse Godkjent 1.7 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Digital innovasjon Godkjent 1.4 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Grønn IKT Godkjent 1.5 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Tilleggsprofiler til studier - IE Godkjent 2.1 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energibruk og energiplanlegging Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 5 Måneder siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 6 Måneder siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 3.3 Erik Wessel-Berg 6 Måneder siden
Project and specialization course - IES Godkjent 2.9 Kirsti Klemetsaune 6 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Måneder siden
Innovasjonsforum IE Godkjent 2.3 Kai Torgeir Dragland 7 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 7 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 8 Måneder siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er (trebokstavsforkortelser) ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 8 Måneder siden
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 2.4 Nina Kotte 8 Måneder siden
Case - NFR budsjett Godkjent 3.7 Magnhild Tangvik 9 Måneder siden
Case - NFR søknadsskjema Godkjent 1.7 Gunnhild Oftedal 9 Måneder siden
Søke NFR- og andre prosjekt - IE Godkjent 2.7 Gunnhild Oftedal 9 Måneder siden
Budsjettmaler Godkjent 1.8 Gunnhild Oftedal 9 Måneder siden
Elektrolaboratoriet i HR3 Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 9 Måneder siden
Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE Godkjent 2.8 Gunnhild Oftedal 9 Måneder siden
IE Strategy and Action Plan Godkjent 1.1 Nina Kotte 9 Måneder siden
Strategidokumenter IE Godkjent 3.0 Nina Kotte 9 Måneder siden
Masteroppgave ved IES Godkjent 2.3 Erik Wessel-Berg 10 Måneder siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.7 Nina Kotte 1 År siden
Valg av hovedprofil - IES Godkjent 2.1 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Søk støtte til formidling - IE Godkjent 3.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden