Sider med tagg ie .

Status Revisjon Bruker  
Programfarm for Internet Explorer - privat PC Godkjent 1.7 (Mindre endring) Olav Gundersen 3 År siden
Software Farm for Internet Explorer - private PC Godkjent 1.5 (Mindre endring) Olav Gundersen 3 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Ledergruppen ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Tilbake Fakultetsstyret IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Strategidokumenter IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Valg av studieretning - IES Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ledergruppen ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieutvalget ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Computer labs at IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
IME-fakultetets julekalender Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
IE-fakultetets julekalender Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Introduksjonsopplegg energibruk og energiplanlegging Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Introduksjonsopplegg Electric Power Engineering Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Introduksjonsopplegg Elektronikk Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieveiledere ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Sikkerhetskurs for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Oppfriskningskurs ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
PhD forms – IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden Flytt til søppelkassen
Støtte til nasjonale eksterne prosjekter - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Student ved IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Oppfriskningskurs - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Introduksjonsopplegg - Elektronikk Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Elektrolaboratoriet - Pinn-tilordning for DE2 Godkjent 1.8 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Julekalender ved IE Godkjent 2.1 Nina Kotte 1 År siden
Studieprogramråd for datateknologi og informasjonsvitenskap Godkjent 1.0 Therese Mjøen 1 År siden
Studieprogramråd for bachelor informatikk Godkjent 1.0 Therese Mjøen 1 År siden
Studieprogramråd for kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Therese Mjøen 1 År siden
Elektrolaboratoriet - Altera DE2 Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Valg ved IE Godkjent 6.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Elections at IE Godkjent 3.9 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Tilsette og endring av stilling - Skjema - IE Godkjent 1.5 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IE Godkjent 4.7 Vegard Rønning 1 År siden Flytt til søppelkassen
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Incentives for EU Applications at IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Søk støtte til vitenskapelig konferanse - IE Godkjent 2.8 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiser mellom NTNU campus Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - IE Godkjent 1.1 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Søk støtte til nasjonale eksterne prosjekter - IE Godkjent 3.7 Gunnhild Oftedal 1 År siden
Rutiner ved godkjenning av reisesøknader - IE Godkjent 1.6 Gunnhild Oftedal 1 År siden
Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 3.0 Gunnhild Oftedal 1 År siden
Lableie og budsjettering av prosjekter ved IEL Godkjent 1.6 Christine Anne Sætre 1 År siden
Tilleggsprofiler IKT-studier IE Godkjent 4.5 Therese Mjøen 1 År siden
Søk støtte til formidling - IE Godkjent 3.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Valg av hovedprofil - IES Godkjent 2.1 Erik Wessel-Berg 11 Måneder siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.7 Nina Kotte 11 Måneder siden
Masteroppgave ved IES Godkjent 2.3 Erik Wessel-Berg 9 Måneder siden
Strategidokumenter IE Godkjent 3.0 Nina Kotte 8 Måneder siden
IE Strategy and Action Plan Godkjent 1.1 Nina Kotte 8 Måneder siden
Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE Godkjent 2.8 Gunnhild Oftedal 8 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.7 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Elektrolaboratoriet i HR3 Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Budsjettmaler Godkjent 1.8 Gunnhild Oftedal 8 Måneder siden
Søke NFR- og andre prosjekt - IE Godkjent 2.7 Gunnhild Oftedal 8 Måneder siden
Case - NFR søknadsskjema Godkjent 1.7 Gunnhild Oftedal 8 Måneder siden
Case - NFR budsjett Godkjent 3.7 Magnhild Tangvik 8 Måneder siden
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 2.4 Nina Kotte 7 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er (trebokstavsforkortelser) ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 7 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 7 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 6 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 6 Måneder siden
Innovasjonsforum IE Godkjent 2.3 Kai Torgeir Dragland 6 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Måneder siden
Project and specialization course - IES Godkjent 2.9 Kirsti Klemetsaune 5 Måneder siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 3.3 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energibruk og energiplanlegging Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 4 Måneder siden