Sider med tagg https .

Status Revisjon Bruker  
Master student at the Department of Biotechnology and Food Science Godkjent 7.4 Henrik Stamnes Dahl 13 Timer siden
Ledige stillinger for studenter ved SU Godkjent 13.1 Monika S. Nyhagen 16 Timer siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.0 Kari Bjerke Gjærde 16 Timer siden
Mazemap - veiledning Godkjent 6.3 Emil Westly Keiseraas 16 Timer siden
Software overview Godkjent 41.9 Jan Ole Waagen 16 Timer siden
Programvareoversikt Godkjent 45.0 Jan Ole Waagen 16 Timer siden
GiD Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 16 Timer siden
GiD Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 17 Timer siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 11.8 Bernt Nicolai Særsten 17 Timer siden
Masters thesis in natural sciences and informatics Godkjent 5.0 (Mindre endring) Henrik Stamnes Dahl 17 Timer siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 18 Timer siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 18 Timer siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.5 Pia Karoline Farstad Eriksen 18 Timer siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 24.5 Ivar Skjåk Nordrum 18 Timer siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 19 Timer siden
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 20 Timer siden
Videomøte Godkjent 3.5 Andreas Aarlott 20 Timer siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 20 Timer siden
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 6.6 (Mindre endring) Trond Øyum 20 Timer siden
microdata.no Godkjent 1.3 Jan Ole Waagen 21 Timer siden
microdata.no Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 21 Timer siden
Fitness initiatives for employees in Gjøvik Godkjent 7.0 Lise M. Konow Linnerud 22 Timer siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 8.6 Lise M. Konow Linnerud 22 Timer siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.4 Lise Trondsen Sagdahl 22 Timer siden
Studieplanrevisjon - for fakultetsadministrator Godkjent 1.7 (Mindre endring) Ada Aligiai 1 Dag siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 31.7 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 15.5 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 11.3 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.0 Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 15.3 Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Twitter-duell - KulDings Godkjent 3.3 Nina Kotte 2 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.3 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 14.8 Mads Nordtvedt 3 Dager siden
Employment in temporary academic positions - IE Godkjent 3.1 Oddrun Husby 3 Dager siden
Logo og maler - videoer Godkjent 2.5 Mads Nordtvedt 3 Dager siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.0 Oddrun Husby 3 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.5 Ann-Karin Bromstad 3 Dager siden
Experts in Teamwork - for students Godkjent 11.4 (Mindre endring) Gunhild Gylland 3 Dager siden
Eksperter i team - for studenter Godkjent 19.7 (Mindre endring) Gunhild Gylland 3 Dager siden
Ombygging av lokaler Godkjent 4.1 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 3 Dager siden
Bruke Zotero Godkjent 11.1 Marit Brodshaug 3 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 17.8 Andreas Fjørstad Hole 3 Dager siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Vegard Fuglaas Andersen 3 Dager siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 3 Dager siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 19.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Ready-made presentations about NTNU Godkjent 12.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Prolongation of exchange studies Godkjent 2.2 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 36.5 Vivian Sekkenes 3 Dager siden
Liferay - bilder Godkjent 1.8 Tanja Mathiesen 3 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 9.4 Andrea Hegdahl Tiltnes 3 Dager siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 3 Dager siden
Elections at VM Godkjent 4.1 Renate Lillian Johansen 3 Dager siden
Slik dekkes mobil- og bredbåndstjenester Godkjent 9.8 (Mindre endring) Rune Haugen 3 Dager siden
Valg ved VM Godkjent 5.6 Renate Lillian Johansen 3 Dager siden
Doktorgrad – SU Godkjent 1.1 Kjersti Strømme 3 Dager siden Flytt til søppelkassen
Språk og oversettelser i Liferay Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 4 Dager siden
Slette filer og bilder i Liferay Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 4 Dager siden
Finne dokumenter i dokumentbiblioteket Godkjent 3.5 Martin Fjeldvær 4 Dager siden
Last opp filer og bilder i Liferay Godkjent 1.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 4 Dager siden
Dokumenter og media i Liferay Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 4 Dager siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.5 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 4 Dager siden
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 13.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 4 Dager siden
Liferay - forvaltning og vedlikehold Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 4 Dager siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 19.0 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Dager siden
Eksperter i team - for landsbyledere Godkjent 17.9 (Mindre endring) Gunhild Gylland 4 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 4 Dager siden
Rooms Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 4 Dager siden
Rooms - IIK Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 4 Dager siden
Digital sykmelding Godkjent 4.8 Rune Haugen 4 Dager siden
Guide to Innsida Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Dager siden
Innsida Godkjent 9.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Dager siden
Oppgradering av Liferay høsten 2019 Godkjent 1.3 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 4 Dager siden
Who does what in EPT Administration Godkjent 3.8 (Mindre endring) Maren Agdestein 4 Dager siden
Person-portlet i Liferay Godkjent 3.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Dager siden
FS - Registrere klage på karakter Godkjent 4.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Dager siden