Sider med tagg https .

Status Revisjon Bruker  
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 1.6 Einar Walstad 1 Time siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 2.1 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Timer siden
Deadline for announcement of grades Godkjent 2.0 Anette Knutsen 2 Timer siden
Sensurfrist Godkjent 2.5 Anette Knutsen 2 Timer siden
Contact your orderer Godkjent 8.9 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Timer siden
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Godkjent 2.0 Christian Moen Fjære 3 Timer siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 3.5 Nina Andersen 4 Timer siden
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 3.1 Nina Andersen 4 Timer siden
Utveksling - IDI Godkjent 2.5 (Mindre endring) Ann-Kristin Strømseng 4 Timer siden
Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap Godkjent 11.2 Per Henning 5 Timer siden
Masteroppgave i matematiske fag - IMF Godkjent 1.3 Stian Tamlagsrønning 5 Timer siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 2.3 Amelia Dixie Matre 5 Timer siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 6 Timer siden
Recording studios for sound and video Godkjent 3.0 Amelia Dixie Matre 6 Timer siden
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 2.0 Steinar Hov 6 Timer siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.9 Stine Halle Faugstadmo 6 Timer siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 6 Timer siden
Blackboard - Assessing course work Godkjent 1.7 Steinar Hov 6 Timer siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 8 Timer siden Flytt til søppelkassen
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Timer siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 8 Timer siden
Sound and video recording Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Timer siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 10 Timer siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.2 Monika S. Nyhagen 10 Timer siden
Programvare tilgjengelig ved behov Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 10 Timer siden
Software available by request Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 10 Timer siden
Management at NTNU Godkjent 7.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Timer siden
Ledere ved NTNU Godkjent 15.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Timer siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Timer siden
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.8 Morten Sylvester 10 Timer siden
Låne elbil til tjenestekjøring Godkjent 15.2 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Timer siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 18.2 Ivar Skjåk Nordrum 21 Timer siden
Utdanningsklinikken at the Department of Biology Godkjent 6.8 Jonathan Wright 1 Dag siden
ArcGIS Godkjent 8.0 Aso Amedyan 2 Dager siden
ArcGIS Godkjent 12.2 Aso Amedyan 2 Dager siden
Master Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 7.1 Lars Trovatten Grønflaten 3 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.5 Lars Trovatten Grønflaten 3 Dager siden
Endelig godkjenning av utenlandsk utdanning Godkjent 5.6 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Dager siden
Classification of files and documents Godkjent 1.5 (Mindre endring) Thomas Misje 3 Dager siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 3 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.0 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 3 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 2.2 Miriam Nesbø 3 Dager siden
Forflytting av arbeidssted Godkjent 3.1 Bjarne Anders Lein 3 Dager siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.8 Mads Nordtvedt 3 Dager siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 3 Dager siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 3 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 3 Dager siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.5 Kristina Jones 3 Dager siden
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 2.8 Kristina Jones 3 Dager siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.6 Erik Sørli 3 Dager siden