Sider med tagg https .

Status Revisjon Bruker  
Ledige stillinger for studenter ved SU Godkjent 13.1 Monika S. Nyhagen 38 Minutt siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.0 Kari Bjerke Gjærde 57 Minutt siden
Mazemap - veiledning Godkjent 6.3 Emil Westly Keiseraas 1 Time siden
Software overview Godkjent 41.9 Jan Ole Waagen 1 Time siden
Programvareoversikt Godkjent 45.0 Jan Ole Waagen 1 Time siden
GiD Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Time siden
GiD Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 1 Time siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 11.8 Bernt Nicolai Særsten 2 Timer siden
Masters thesis in natural sciences and informatics Godkjent 5.0 (Mindre endring) Henrik Stamnes Dahl 2 Timer siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Timer siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Timer siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.5 Pia Karoline Farstad Eriksen 2 Timer siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 24.5 Ivar Skjåk Nordrum 2 Timer siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Timer siden
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Timer siden
Videomøte Godkjent 3.5 Andreas Aarlott 4 Timer siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Timer siden
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 6.6 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Timer siden
microdata.no Godkjent 1.3 Jan Ole Waagen 5 Timer siden
microdata.no Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 5 Timer siden
Fitness initiatives for employees in Gjøvik Godkjent 7.0 Lise M. Konow Linnerud 6 Timer siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 8.6 Lise M. Konow Linnerud 6 Timer siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.4 Lise Trondsen Sagdahl 7 Timer siden
Studieplanrevisjon - for fakultetsadministrator Godkjent 1.7 (Mindre endring) Ada Aligiai 16 Timer siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 31.7 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 18 Timer siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 15.5 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 18 Timer siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 11.3 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.0 Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 15.3 Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Twitter-duell - KulDings Godkjent 3.3 Nina Kotte 2 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.3 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 14.8 Mads Nordtvedt 2 Dager siden
Employment in temporary academic positions - IE Godkjent 3.1 Oddrun Husby 2 Dager siden
Logo og maler - videoer Godkjent 2.5 Mads Nordtvedt 2 Dager siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.0 Oddrun Husby 2 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.5 Ann-Karin Bromstad 3 Dager siden
Experts in Teamwork - for students Godkjent 11.4 (Mindre endring) Gunhild Gylland 3 Dager siden
Eksperter i team - for studenter Godkjent 19.7 (Mindre endring) Gunhild Gylland 3 Dager siden
Ombygging av lokaler Godkjent 4.1 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 3 Dager siden
Bruke Zotero Godkjent 11.1 Marit Brodshaug 3 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 17.8 Andreas Fjørstad Hole 3 Dager siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Vegard Fuglaas Andersen 3 Dager siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 3 Dager siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 19.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Ready-made presentations about NTNU Godkjent 12.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Prolongation of exchange studies Godkjent 2.2 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 36.5 Vivian Sekkenes 3 Dager siden
Liferay - bilder Godkjent 1.8 Tanja Mathiesen 3 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 9.4 Andrea Hegdahl Tiltnes 3 Dager siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 3 Dager siden