Sider med tagg https .

Status Revisjon Bruker  
Masteroppgave ved MH Godkjent 15.7 Lars Trovatten Grønflaten 33 Minutt siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 3.0 Miriam Nesbø 44 Minutt siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.6 (Mindre endring) Tina Husby Aune 49 Minutt siden
Permisjon under svangerskapet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Time siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.7 Ivar Skjåk Nordrum 2 Timer siden
PhD forms - IE Godkjent 9.4 Harald Lenschow 2 Timer siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.7 Harald Lenschow 2 Timer siden
Habilitet i rekrutteringsprosesser Godkjent 1.1 Edith Marlene Søndre 2 Timer siden
Kanaler for informasjon og nyheter Godkjent 4.0 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 Timer siden
Automatisk e-post til nye brukere Godkjent 1.9 Guro Kristiane Berge Vistad 3 Timer siden
Disposal of chemical waste Godkjent 5.1 (Mindre endring) Arve Johansen 3 Timer siden
Disposal of infectious waste Godkjent 2.5 Arve Johansen 3 Timer siden
Hazardous infectious and radioactive waste Godkjent 5.3 Arve Johansen 3 Timer siden
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 17.3 Guro Kristiane Berge Vistad 3 Timer siden
System for Booking Research Infrastructure Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 Timer siden
Specialization Course - IIR Godkjent 1.9 Kai Torgeir Dragland 3 Timer siden
Ektefelles eller partners karriere under utenlandsopphold Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Timer siden
Arbeidsvilkår for ansatte Godkjent 3.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Timer siden
Valg ved MH Godkjent 12.8 Bjarne Anders Lein 5 Timer siden
Fitness initiatives for employees in Trondheim Godkjent 6.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Timer siden
Felles treningstimer for ansatte i Trondheim Godkjent 9.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Timer siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 17.4 Karoline Lorentzen 5 Timer siden
System for Booking av Leiested Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 Timer siden
Xara Photo Graphic Designer Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 6 Timer siden
DDD1 - Digital Economics Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 6 Timer siden
Order catering and food Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 6 Timer siden
Order safety glasses Godkjent 2.3 Elin Merete Bjørgen 6 Timer siden
Order flowers Godkjent 2.5 Elin Merete Bjørgen 6 Timer siden
ICT1 - Digital Economics Godkjent 1.2 Kai Torgeir Dragland 6 Timer siden
Bestille vernebrille Godkjent 6.9 Elin Merete Bjørgen 6 Timer siden