Sider med tagg hr .

Status Revisjon Bruker  
Foreldrepermisjon Godkjent 9.6 (Mindre endring) Rune Haugen 11 Timer siden
HR ved IE Godkjent 7.8 (Mindre endring) Cathrine Haugan Grønvik 1 Dag siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 2 Dager siden
Permisjon under svangerskapet Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Dager siden
Personalreglement Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Dager siden
Personal- og tilsettingsreglement for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Dager siden
Personalreglement for vitenskapelige stillinger Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 4.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Dager siden
Lover og reglementer Godkjent 3.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Dager siden
Rekrutteringsprosessen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Dager siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.9 Irene Aspli 4 Dager siden
Mottak av ny medarbeider Godkjent 2.4 Guro Kristiane Berge Vistad 9 Dager siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.6 Harald Lenschow 9 Dager siden
Habilitet i rekrutteringsprosesser Godkjent 1.1 Edith Marlene Søndre 10 Dager siden
Arbeidsvilkår for ansatte Godkjent 3.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Dager siden
Omstilling Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 41.3 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 11 Dager siden
Team og ledergrupper Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Dager siden
Administrere tilganger Godkjent 3.0 Guro Kristiane Berge Vistad 14 Dager siden
Sykdom under forskningstermin Godkjent 3.5 (Mindre endring) Rune Haugen 15 Dager siden
Endringsledelse Godkjent 9.4 (Mindre endring) Bente Bakken 16 Dager siden
HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen Godkjent 3.3 (Mindre endring) Rune Haugen 17 Dager siden
Promotion to full professor Godkjent 9.1 (Mindre endring) Rune Haugen 17 Dager siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden
Opprykk til professor Godkjent 18.4 (Mindre endring) Rune Haugen 22 Dager siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 4.1 (Mindre endring) Rune Haugen 23 Dager siden
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 4.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 24 Dager siden
Unacceptable behaviour- harassment and conflict Godkjent 3.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 24 Dager siden
Apply for retirement Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 29 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.7 Rune Haugen 1 Måned siden
Velferdspermisjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Rune Haugen 1 Måned siden
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.8 Morten Sylvester 1 Måned siden
Sidegjøremål Godkjent 5.1 Martine Årebråt Markussen 1 Måned siden
Benefits and discounts Godkjent 3.4 Lise M. Konow Linnerud 1 Måned siden
Møteledelse Godkjent 3.8 (Mindre endring) Bente Bakken 1 Måned siden
Sexual harassment Godkjent 1.5 Vebjørn Slyngstadli 1 Måned siden
Seksuell trakassering Godkjent 2.1 Vebjørn Slyngstadli 1 Måned siden
Pleiepenger Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Sykt barn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 1.3 Kathinka Brødreskift Høyden 1 Måned siden
HR-skjema i retur Godkjent 2.6 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Søk om forskningstermin Godkjent 8.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
How to apply for sabbatical leave Godkjent 5.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 14.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Ferie - spørsmål og svar Godkjent 15.5 (Mindre endring) Rune Haugen 2 Måneder siden
Forsikringer Godkjent 4.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Feriepenger Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Nyansatt ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
Sykefravær Godkjent 10.9 Rune Haugen 2 Måneder siden
Allowance for care of close relatives Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Digital sykmelding Godkjent 4.9 (Mindre endring) Rune Haugen 3 Måneder siden
Medarbeiders dødsfall Godkjent 5.9 Jakobe Olea T. H. Juul 3 Måneder siden
Videreutdanning Godkjent 1.5 Rune Haugen 3 Måneder siden
Working conditions for employees Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Medarbeidersamtale Godkjent 7.6 (Mindre endring) Bente Bakken 3 Måneder siden
Habilitet Godkjent 2.5 Kristin Wergeland Brekke 3 Måneder siden
Impartiality Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 3 Måneder siden
HR-medarbeidere ved NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for økonomi Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for naturvitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.5 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Overtid Godkjent 7.0 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Måneder siden
Oppdragstakeravtale for eksterne oppdragstakere Godkjent 12.5 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Parental leave Godkjent 2.8 Rune Haugen 4 Måneder siden
Information security while travelling Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Appraisal interview Godkjent 3.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
HR-nettverk Godkjent 1.8 Rune Haugen 5 Måneder siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet Godkjent 3.2 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Likestilling - tiltak og midler Godkjent 3.5 Kristina Jones 5 Måneder siden
Rapporter om mobbing og trakassering Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 5 Måneder siden