Sider med tagg hr .

Status Revisjon Bruker  
Foreldrepermisjon Godkjent 9.6 (Mindre endring) Rune Haugen 5 Timer siden
HR ved IE Godkjent 7.8 (Mindre endring) Cathrine Haugan Grønvik 1 Dag siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 1 Dag siden
Permisjon under svangerskapet Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Dag siden
Personalreglement Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Dager siden
Personal- og tilsettingsreglement for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Dager siden
Personalreglement for vitenskapelige stillinger Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 4.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Dager siden
Lover og reglementer Godkjent 3.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Dager siden
Rekrutteringsprosessen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Dager siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.9 Irene Aspli 4 Dager siden
Mottak av ny medarbeider Godkjent 2.4 Guro Kristiane Berge Vistad 9 Dager siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.6 Harald Lenschow 9 Dager siden
Habilitet i rekrutteringsprosesser Godkjent 1.1 Edith Marlene Søndre 10 Dager siden
Arbeidsvilkår for ansatte Godkjent 3.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Dager siden
Omstilling Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 41.3 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 11 Dager siden
Team og ledergrupper Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Dager siden
Administrere tilganger Godkjent 3.0 Guro Kristiane Berge Vistad 14 Dager siden
Sykdom under forskningstermin Godkjent 3.5 (Mindre endring) Rune Haugen 15 Dager siden
Endringsledelse Godkjent 9.4 (Mindre endring) Bente Bakken 16 Dager siden
HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen Godkjent 3.3 (Mindre endring) Rune Haugen 16 Dager siden
Promotion to full professor Godkjent 9.1 (Mindre endring) Rune Haugen 16 Dager siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden
Opprykk til professor Godkjent 18.4 (Mindre endring) Rune Haugen 22 Dager siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 4.1 (Mindre endring) Rune Haugen 23 Dager siden
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 4.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 24 Dager siden
Unacceptable behaviour- harassment and conflict Godkjent 3.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 24 Dager siden
Apply for retirement Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 29 Dager siden