Sider med tagg hmsr .

Status Revisjon Bruker  
Kjemikalier og gasser Godkjent 31.4 (Mindre endring) Arve Johansen 2 Dager siden
Computer glasses Godkjent 5.0 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Dager siden
Databrille Godkjent 17.2 Felix Seifert 2 Dager siden
Personlig verneutstyr Godkjent 7.7 (Mindre endring) Huey-San Melanie Siah 3 Dager siden
HMS-politikk Godkjent 6.6 (Mindre endring) Frode Vågen 10 Dager siden
Gravide og ergonomi Godkjent 2.5 (Mindre endring) Frode Vågen 13 Dager siden
Belysning Godkjent 7.0 (Mindre endring) Frode Vågen 13 Dager siden
Samordningsavtale Godkjent 10.4 (Mindre endring) Frode Vågen 13 Dager siden
Helseundersøkelse Godkjent 15.3 (Mindre endring) Frode Vågen 18 Dager siden
Safety data sheets Godkjent 7.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Stoffkartotek Godkjent 28.4 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Gravid ved NTNU Godkjent 7.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 21.8 Arve Johansen 1 Måned siden
Personal protective equipment Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Arbeid med humant materiale Godkjent 12.7 (Mindre endring) Arve Johansen 5 Måneder siden
Romkort Godkjent 22.8 (Mindre endring) Arve Johansen 5 Måneder siden
Melde HMS-avvik Godkjent 9.0 (Mindre endring) Arve Johansen 6 Måneder siden
Vaccinations Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Vaksine Godkjent 7.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Radiation protection - radioactive sources Godkjent 4.4 Ann Kristin Sjaastad 9 Måneder siden