Sider med tagg hmsr .

Status Revisjon Bruker  
Strålevern - ansvar og oppgaver Godkjent 10.6 Ann Kristin Sjaastad 3 Dager siden
Risikovurdering Godkjent 20.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 5 Dager siden
Strålevern - røntgenapparat Godkjent 8.7 Ann Kristin Sjaastad 6 Dager siden
Varmt arbeid Godkjent 15.1 Ann Kristin Sjaastad 17 Dager siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 21.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 21 Dager siden
Strålevern - UVC-kilder Godkjent 4.4 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 27 Dager siden
Radiation protection - UVC sources Godkjent 2.8 Ann Kristin Sjaastad 27 Dager siden
Computer glasses Godkjent 4.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 28 Dager siden
Databrille Godkjent 16.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 28 Dager siden
Radiation protection - electron microscope Godkjent 2.2 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Strålevern - elektronmikroskop Godkjent 2.7 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Feltarbeid - for deg som deltar Godkjent 9.6 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Stoffkartotek Godkjent 28.0 (Mindre endring) Arve Johansen 2 Måneder siden
Safety data sheets Godkjent 7.2 (Mindre endring) Arve Johansen 2 Måneder siden
Avvikssystemet for saksbehandlere Godkjent 7.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Risk assessments Godkjent 6.6 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 3 Måneder siden
HMS-politikk Godkjent 4.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Helseundersøkelse Godkjent 14.7 (Mindre endring) Arve Johansen 3 Måneder siden
Vernekort Godkjent 5.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Romkort Godkjent 22.3 (Mindre endring) Arve Johansen 6 Måneder siden