Sider med tagg hmsr .

Status Revisjon Bruker  
Safety data sheets Godkjent 6.6 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 9 Dager siden
Avvikssystemet for saksbehandlere Godkjent 7.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Dager siden
Risk assessments Godkjent 6.6 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 11 Dager siden
HMS-politikk Godkjent 4.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Helseundersøkelse Godkjent 14.7 (Mindre endring) Arve Johansen 1 Måned siden
Vernekort Godkjent 5.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Databrille Godkjent 16.3 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Romkort Godkjent 22.3 (Mindre endring) Arve Johansen 3 Måneder siden
Risikovurdering Godkjent 20.6 (Mindre endring) Arve Johansen 4 Måneder siden
Eksponeringsregister Godkjent 10.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Avfall Godkjent 17.6 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Stoffkartotek Godkjent 27.2 (Mindre endring) Arve Johansen 4 Måneder siden
Computer glasses Godkjent 4.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 21.5 Arve Johansen 5 Måneder siden
Strålevern - elektronmikroskop Godkjent 2.6 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Strålevern - røntgenapparat Godkjent 8.3 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Pregnancy and working in warm or cold environments Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Coordination agreement Godkjent 3.7 (Mindre endring) Arve Johansen 6 Måneder siden
Vaccinations Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Vaksine Godkjent 6.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden