Sider med tagg hms .

Status Revisjon Bruker  
HMS ved NV Godkjent 46.5 (Mindre endring) Espen Fjærvik 2 Dager siden
Strålevernkoordinatorer Godkjent 9.1 Ann Kristin Sjaastad 3 Dager siden
Fitness initiatives for employees in Trondheim Godkjent 6.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Dager siden
Felles treningstimer for ansatte i Trondheim Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Dager siden
Stoffkartotek Godkjent 26.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Dager siden
Tekniske og administrative ressurser ved IKJ Godkjent 3.9 Jon Erik Aaseng 3 Dager siden
Finn ditt verneombud Godkjent 52.6 Andrea Hegdahl Tiltnes 3 Dager siden
Funn av sprøyter og sprøytespisser Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Dager siden
Vaksine Godkjent 6.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.9 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 11 Dager siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.6 Anne Cecilie Holen 14 Dager siden
Strømulykke Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 18 Dager siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall Godkjent 11.4 Ann Kristin Sjaastad 22 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.7 Lise M. Konow Linnerud 23 Dager siden
Risikovurdering Godkjent 20.5 Lise M. Konow Linnerud 24 Dager siden
Håndtering av fuktskade - vannlekkasje - muggsoppvekst Godkjent 2.4 Edith Marlene Søndre 24 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 25 Dager siden
HMS-koordinatorer Godkjent 18.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 25 Dager siden
Eksponeringsregister Godkjent 10.3 (Mindre endring) Tonje Faanes 1 Måned siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall - ansvar og oppgaver Godkjent 4.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Hjertestartere Godkjent 4.3 Rune Haugen 1 Måned siden
Melde personskade Godkjent 2.4 (Mindre endring) Arve Johansen 1 Måned siden
Renhold - ergonomi Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Inkluderende arbeidsliv Godkjent 17.4 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
HMS ved IFY Godkjent 12.8 Oddbjørn Grandum 1 Måned siden
Samordningsavtale Godkjent 10.1 (Mindre endring) Arve Johansen 1 Måned siden
Feltarbeid - for deg som leder Godkjent 18.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Avfall Godkjent 17.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Databrille Godkjent 15.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Inneklima Godkjent 10.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Laboratorie- og verkstedhåndbok Godkjent 9.9 Arve Johansen 2 Måneder siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 6.8 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Trening i arbeidstiden - spørsmål og svar Godkjent 8.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
HMS-roller ved NV Godkjent 17.0 (Mindre endring) Espen Fjærvik 2 Måneder siden
Kontroll og vedlikehold av tak og lysgraver Godkjent 3.4 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Gjennomføre risikovurdering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 3 Måneder siden
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 13.8 (Mindre endring) Rune Haugen 3 Måneder siden
Organisering av HMS i Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
HMS ved Campusservice Godkjent 17.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Feltarbeid - for deg som deltar Godkjent 9.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
HMS ved IE Godkjent 5.0 Kai Torgeir Dragland 4 Måneder siden
Strålevern - lasere Godkjent 4.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Verneombud Godkjent 22.7 (Mindre endring) Kristin Lysklett 5 Måneder siden
Whistleblowing Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Varsling Godkjent 5.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Arbeid med genmodifiserte organismer Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Gravide og stråling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Strålevern - beredskap ved uhell og ulykke Godkjent 3.6 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Strålevern - radioaktivt avfall Godkjent 6.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Arbeid med forsøksdyr Godkjent 9.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Psykososialt arbeidsmiljø Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 8.6 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
HMS ved ISM Godkjent 5.4 Geir Kristiansen 6 Måneder siden
Strålevern - arbeid med strålekilder Godkjent 11.8 Ann Kristin Sjaastad 7 Måneder siden
Gravid ved NTNU Godkjent 6.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Optiske strålekilder og synsundersøkelse Godkjent 6.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Strålevern - UVC-kilder Godkjent 4.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Retningslinjer for Elektro Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Retningslinjer for VVS-området Godkjent 4.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Arbeid i laboratorier og verksteder utført av teknisk personell Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Stoffkartotek - kontaktpersoner Godkjent 5.7 (Mindre endring) Arve Johansen 7 Måneder siden
HMS ved Institutt for materialteknologi Godkjent 3.8 (Mindre endring) Eva Rise 7 Måneder siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 19.8 (Mindre endring) Arve Johansen 7 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner Godkjent 5.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Managing challenging counselling situations Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Bestille vernebrille Godkjent 6.7 Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
HMS skjema Godkjent 17.4 Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Farlig gods - sikkerhetsrådgiver Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Biologiske faktorer Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Kjemikalier og gasser Godkjent 30.5 Per Henning 8 Måneder siden