Sider med tagg hms .

Status Revisjon Bruker  
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 20.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.5 (Mindre endring) Espen Fjærvik 7 Dager siden
Strålevernkoordinatorer Godkjent 9.1 Ann Kristin Sjaastad 8 Dager siden
Fitness initiatives for employees in Trondheim Godkjent 6.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Dager siden
Felles treningstimer for ansatte i Trondheim Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Dager siden
Stoffkartotek Godkjent 26.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Dager siden
Tekniske og administrative ressurser ved IKJ Godkjent 3.9 Jon Erik Aaseng 8 Dager siden
Finn ditt verneombud Godkjent 52.6 Andrea Hegdahl Tiltnes 8 Dager siden
Funn av sprøyter og sprøytespisser Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 9 Dager siden
Vaksine Godkjent 6.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.9 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 16 Dager siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.6 Anne Cecilie Holen 19 Dager siden
Strømulykke Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 23 Dager siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall Godkjent 11.4 Ann Kristin Sjaastad 27 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.7 Lise M. Konow Linnerud 28 Dager siden
Risikovurdering Godkjent 20.5 Lise M. Konow Linnerud 29 Dager siden
Håndtering av fuktskade - vannlekkasje - muggsoppvekst Godkjent 2.4 Edith Marlene Søndre 29 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
HMS-koordinatorer Godkjent 18.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Eksponeringsregister Godkjent 10.3 (Mindre endring) Tonje Faanes 1 Måned siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall - ansvar og oppgaver Godkjent 4.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Hjertestartere Godkjent 4.3 Rune Haugen 1 Måned siden
Melde personskade Godkjent 2.4 (Mindre endring) Arve Johansen 1 Måned siden
Renhold - ergonomi Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Inkluderende arbeidsliv Godkjent 17.4 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
HMS ved IFY Godkjent 12.8 Oddbjørn Grandum 1 Måned siden
Samordningsavtale Godkjent 10.1 (Mindre endring) Arve Johansen 1 Måned siden
Feltarbeid - for deg som leder Godkjent 18.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Avfall Godkjent 17.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Databrille Godkjent 15.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Inneklima Godkjent 10.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Laboratorie- og verkstedhåndbok Godkjent 9.9 Arve Johansen 2 Måneder siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 6.8 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Trening i arbeidstiden - spørsmål og svar Godkjent 8.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
HMS-roller ved NV Godkjent 17.0 (Mindre endring) Espen Fjærvik 3 Måneder siden
Kontroll og vedlikehold av tak og lysgraver Godkjent 3.4 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Gjennomføre risikovurdering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 3 Måneder siden
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 13.8 (Mindre endring) Rune Haugen 3 Måneder siden
Organisering av HMS i Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
HMS ved Campusservice Godkjent 17.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Feltarbeid - for deg som deltar Godkjent 9.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
HMS ved IE Godkjent 5.0 Kai Torgeir Dragland 4 Måneder siden
Strålevern - lasere Godkjent 4.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Verneombud Godkjent 22.7 (Mindre endring) Kristin Lysklett 5 Måneder siden
Whistleblowing Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Varsling Godkjent 5.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden