Sider med tagg hms .

Status Revisjon Bruker  
Ansvar og oppgaver for avtrekksskap Godkjent 3.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Arbeid i hovedtavlerom Godkjent 2.2 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Arbeid i høyden Godkjent 5.2 (Mindre endring) Trond Øyum 9 Måneder siden
Arbeid i laboratorier og verksteder utført av teknisk personell Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Arbeid i verksted og bruk av arbeidsutstyr Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Arbeid med avløp Godkjent 2.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Arbeid med biologiske faktorer Godkjent 7.4 (Mindre endring) Arve Johansen 1 År siden
Arbeid med forsøksdyr Godkjent 9.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Arbeid med genmodifiserte organismer Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Arbeid med humant materiale Godkjent 11.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Måneder siden
Arbeid med vakuumpumper Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 26 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.9 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 12 Dager siden
Arbeidsplasser og lokaler Godkjent 11.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Avfall Godkjent 17.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 19.8 (Mindre endring) Arve Johansen 8 Måneder siden
Avhende smittefarlig avfall Godkjent 7.6 (Mindre endring) Arve Johansen 10 Måneder siden
Avtrekksskap i laboratorier og verksted Godkjent 5.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Måneder siden