Sider med tagg hms .

Status Revisjon Bruker  
Skademelding - for saksbehandlere Godkjent 2.2 Hilde Apneseth 4 År siden
Spesialavfall Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Felles treningstimer for ansatte Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
HMS ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Privat lån av verksted og arbeidsutstyr Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Retningslinjer for bygningsansvarlige Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Retningslinjer for Byggsikring Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Håndtering av asbestholdig materiale Godkjent 2.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Blodsøl oppkast og avføring Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Håndtering av lysrør og sparepære Godkjent 2.2 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i Lydia - håndverkstjenester og byggsikring Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Håndtering av gassalarm i tekniske rom Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Renhold av forsøksdyravdelinger Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Puss og revisjon i jordet frakoblet høyspentanlegg Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Strømbrudd og feilsøking i høyspentanlegg Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i LYDIA for bygningsansvarlig Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling av tiltak i LYDIA for arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i LYDIA ved fravær av arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i Lydia for LPR Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
HMS-kontakter ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden