Sider med tagg hix .

Status Revisjon Bruker  
Fire safety - Tunga Godkjent 1.3 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 12 Dager siden
Fire safety - Rotvoll Godkjent 1.4 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 12 Dager siden
Fire safety - Elgeseter Godkjent 1.8 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 12 Dager siden
Brannvern - Tunga Godkjent 2.1 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 12 Dager siden
Brannvern - Rotvoll Godkjent 2.0 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 12 Dager siden
Brannvern - Elgeseter Godkjent 2.6 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 12 Dager siden
Arbeidstid Godkjent 10.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 13 Dager siden
Kontakt vaktmester Godkjent 9.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Registering titles in Cristin with the correct address Godkjent 3.9 Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.2 Tore Hugubakken 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.3 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 2 Måneder siden
LOSAM - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 11.2 Tore Hugubakken 4 Måneder siden
Råd og utvalg i Ålesund Godkjent 2.2 Tore Hugubakken 4 Måneder siden
Eksamen - Ålesund Godkjent 30.5 Rigmor Janne Eik 5 Måneder siden
LOSAM - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 5 Måneder siden
Fakultetsstyret - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 4.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 5 Måneder siden
Stedlig styre i Ålesund Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 Måneder siden
Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 6 Måneder siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 2.1 Frøy Katrine Myrhol 6 Måneder siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 6 Måneder siden