Sider med tagg hix .

Status Revisjon Bruker  
Arbeidstid Godkjent 10.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 18 Timer siden
Eksamen - Ålesund Godkjent 30.5 Rigmor Janne Eik 4 Dager siden
LOSAM - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 15 Dager siden
Fakultetsstyret - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 4.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 15 Dager siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 22 Dager siden
Stedlig styre i Ålesund Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 25 Dager siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 26 Dager siden
Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 27 Dager siden
Brannvern - Elgeseter Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 28 Dager siden
Fire safety - Elgeseter Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 28 Dager siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 2.1 Frøy Katrine Myrhol 1 Måned siden
Brannvern - Tunga Godkjent 2.0 Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Brannvern - Rotvoll Godkjent 1.9 Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Råd og utvalg i Ålesund Godkjent 2.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Fire safety - Tunga Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
Fire safety - Rotvoll Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
Kontakt vaktmester Godkjent 8.5 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.1 Linda Mentzoni Granmo 2 Måneder siden
Rektoratet - rektors sentrale lederteam Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 Måneder siden