Sider med tagg hix .

Status Revisjon Bruker  
Kontakt vaktmester Godkjent 9.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 12 Dager siden
Fire safety - Tunga Godkjent 1.3 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 2 Måneder siden
Fire safety - Rotvoll Godkjent 1.4 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 2 Måneder siden
Fire safety - Elgeseter Godkjent 1.8 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 2 Måneder siden
Arbeidstid Godkjent 10.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 Måneder siden
Registering titles in Cristin with the correct address Godkjent 3.9 Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.2 Tore Hugubakken 4 Måneder siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.3 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 4 Måneder siden
LOSAM - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 11.2 Tore Hugubakken 6 Måneder siden
Råd og utvalg i Ålesund Godkjent 2.2 Tore Hugubakken 6 Måneder siden
Eksamen - Ålesund Godkjent 30.5 Rigmor Janne Eik 7 Måneder siden
LOSAM - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 7 Måneder siden
Fakultetsstyret - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 4.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 7 Måneder siden
Stedlig styre i Ålesund Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 7 Måneder siden
Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 7 Måneder siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 2.1 Frøy Katrine Myrhol 8 Måneder siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 8 Måneder siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.1 Linda Mentzoni Granmo 9 Måneder siden
Rektoratet - rektors sentrale lederteam Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 10 Måneder siden
Examination plan Gjøvik Godkjent 1.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 11 Måneder siden