Sider med tagg hix .

Status Revisjon Bruker  
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 4 Dager siden
Kontakt vaktmester Godkjent 8.5 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 5 Dager siden
Brannvern - Elgeseter Godkjent 2.1 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 6 Dager siden
Brannvern - Tunga Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 6 Dager siden
Brannvern - Rotvoll Godkjent 1.7 Anne Cecilie Holen 6 Dager siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 23 Dager siden
Råd og utvalg i Gjøvik Godkjent 1.6 Marte Helene Foss 24 Dager siden
Råd og utvalg i Ålesund Godkjent 2.0 Linda Mentzoni Granmo 25 Dager siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.1 Linda Mentzoni Granmo 25 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.7 Linda Mentzoni Granmo 25 Dager siden
Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 25.8 Randi Leikvold 27 Dager siden
Stedlig styre i Ålesund Godkjent 2.4 Linda Mentzoni Granmo 1 Måned siden
Fakultetsstyret - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 4.7 (Mindre endring) Berit Hansen Gilde 1 Måned siden
Arbeidstid Godkjent 10.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Rektoratet - rektors sentrale lederteam Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 1 Måned siden
Examination plan Gjøvik Godkjent 1.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 Måneder siden
Eksamensplaner - Gjøvik Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 Måneder siden
Eksamen - Ålesund Godkjent 30.1 Anne Lise Grande 2 Måneder siden
LOSAM - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 11.1 Randi Leikvold 2 Måneder siden
Riktig adresse for registrering i Cristin Godkjent 4.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 Måneder siden