Sider med tagg hix .

Status Revisjon Bruker  
LOSAM - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 11.2 Tore Hugubakken 5 Dager siden
Råd og utvalg i Ålesund Godkjent 2.2 Tore Hugubakken 13 Dager siden
Kontakt vaktmester Godkjent 8.6 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 20 Dager siden
Arbeidstid Godkjent 10.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 29 Dager siden
Eksamen - Ålesund Godkjent 30.5 Rigmor Janne Eik 1 Måned siden
LOSAM - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Måned siden
Fakultetsstyret - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 4.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Måned siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Stedlig styre i Ålesund Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Brannvern - Elgeseter Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Fire safety - Elgeseter Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 2.1 Frøy Katrine Myrhol 2 Måneder siden
Brannvern - Tunga Godkjent 2.0 Tanja Mathiesen 2 Måneder siden
Brannvern - Rotvoll Godkjent 1.9 Tanja Mathiesen 2 Måneder siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 Måneder siden
Fire safety - Tunga Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Fire safety - Rotvoll Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.1 Linda Mentzoni Granmo 3 Måneder siden