Sider med tagg hix .

Status Revisjon Bruker  
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.2 Tore Hugubakken 20 Dager siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.3 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 26 Dager siden
Kontakt vaktmester Godkjent 8.9 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 27 Dager siden
LOSAM - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 11.2 Tore Hugubakken 2 Måneder siden
Råd og utvalg i Ålesund Godkjent 2.2 Tore Hugubakken 2 Måneder siden
Arbeidstid Godkjent 10.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Eksamen - Ålesund Godkjent 30.5 Rigmor Janne Eik 3 Måneder siden
LOSAM - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Måneder siden
Fakultetsstyret - fakultet for lærer- og tolkeutdanning Godkjent 4.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Måneder siden
Stedlig styre i Ålesund Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 Måneder siden
Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Brannvern - Elgeseter Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 Måneder siden
Fire safety - Elgeseter Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 Måneder siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 2.1 Frøy Katrine Myrhol 4 Måneder siden
Brannvern - Tunga Godkjent 2.0 Tanja Mathiesen 4 Måneder siden
Brannvern - Rotvoll Godkjent 1.9 Tanja Mathiesen 4 Måneder siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 4 Måneder siden
Fire safety - Tunga Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Fire safety - Rotvoll Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.1 Linda Mentzoni Granmo 5 Måneder siden