Sider med tagg hf .

Status Revisjon Bruker  
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.2 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 2 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.9 Ann-Karin Bromstad 5 Dager siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.9 Ann-Karin Bromstad 5 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 6 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 6 Dager siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.7 Rune Åge Frantzen 9 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved HF Godkjent 21.7 Karoline Lorentzen 16 Dager siden
Apply for study carrel - Dragvoll Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kjersti Strømme 23 Dager siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kjersti Strømme 23 Dager siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.3 (Mindre endring) Gro Lurås 23 Dager siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 23 Dager siden
HMS ved HF Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Rutiner ved for høy innetemperatur ved HF Godkjent 1.0 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 6.1 Andrea Hegdahl Tiltnes 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 2 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 3 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 3 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 3 Måneder siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 4 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.5 Ann-Karin Bromstad 4 Måneder siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 4 Måneder siden
Praksis i tegnspråk og tolkeutdanningen Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted ved HF Godkjent 2.0 Åshild Berg-Tesdal 7 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 7 Måneder siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Blink Læringshub Godkjent 1.4 Pia Karoline Farstad Eriksen 8 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 10 Måneder siden
HMS for studenter ved HF Godkjent 1.3 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Karakterbeskrivelser for humanistiske fag Godkjent 4.5 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
First Aid Equipment Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
HSE for students - Faculty of Humanities - HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Interne forskningsmidlar ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Fusjon og reorganisering – HF Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 2 År siden Flytt til søppelkassen
Studieveiledere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Norske institutt i utlandet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 År siden
Valg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Levere masteroppgave - HF og SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsstøtteapparat ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Søke lesesalplass ved HF og SVT - masterstudenter Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Postmottak og dokumentsenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Praksis i Bachelor i norsk tegnspråk Godkjent 5.5 (Mindre endring) Gørild Myklebust Mjønes 5 Måneder siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Restart extension at the Faculty of Humanities - PhD Godkjent 1.0 Gro Lurås 4 År siden
Gjenoppstartsstipend ved HF Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Godkjenning av ekstern utdanning ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Tilrettelegging for gravide ved HF Godkjent 1.3 Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden