Sider med tagg hf .

Status Revisjon Bruker  
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 18 Timer siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.5 Ann-Karin Bromstad 4 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 9.4 Andrea Hegdahl Tiltnes 4 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 37.8 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 5 Dager siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.2 Kjersti Strømme 6 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 37.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 5.3 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 8 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved HF Godkjent 21.2 Tone Fredriksen Ydse 11 Dager siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 11 Dager siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 12 Dager siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.1 Vegard Stolpnessæter 15 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.3 Kristina Jones 22 Dager siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.0 Kristina Jones 22 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 5.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 26 Dager siden
Praksis i tegnspråk og tolkeutdanningen Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.4 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.1 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.6 Harald Lenschow 2 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 5.9 Andrea Hegdahl Tiltnes 2 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted ved HF Godkjent 2.0 Åshild Berg-Tesdal 3 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 3 Måneder siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 3 Måneder siden
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 3 Måneder siden
Blink Læringshub Godkjent 1.4 Pia Karoline Farstad Eriksen 4 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 5 Måneder siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.7 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
HMS for studenter ved HF Godkjent 1.3 Åshild Berg-Tesdal 7 Måneder siden
Karakterbeskrivelser for humanistiske fag Godkjent 4.5 Åshild Berg-Tesdal 8 Måneder siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.6 Andrea Hegdahl Tiltnes 8 Måneder siden
First Aid Equipment Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Måneder siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.8 Åshild Berg-Tesdal 10 Måneder siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 11 Måneder siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.8 (Mindre endring) Gro Lurås 12 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 12 Måneder siden
HSE for students - Faculty of Humanities - HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Interne forskningsmidlar ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 1.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Fusjon og reorganisering – HF Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden Flytt til søppelkassen
HMS ved HF Godkjent 2.7 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Studieveiledere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Norske institutt i utlandet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 År siden
Valg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Levere masteroppgave - HF og SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden