Sider med tagg hf .

Status Revisjon Bruker  
Blink Læringshub Godkjent 1.7 Kjersti Strømme 6 Timer siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 17.5 Karoline Lorentzen 9 Timer siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.1 Therese Mjøen 2 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.1 Felix Seifert 3 Dager siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 2.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 7 Dager siden
Godkjenning av ekstern utdanning ved HF Godkjent 2.0 Karoline Lorentzen 8 Dager siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 5.0 Ann-Karin Bromstad 17 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.7 Ann-Karin Bromstad 18 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 21 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 7.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 21 Dager siden
Studieveiledere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 21 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 22 Dager siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.2 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 1 Måned siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.7 Rune Åge Frantzen 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved HF Godkjent 21.7 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Apply for study carrel - Dragvoll Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.3 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
HMS ved HF Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Rutiner ved for høy innetemperatur ved HF Godkjent 1.0 Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Måneder siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 2 Måneder siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 6.1 Andrea Hegdahl Tiltnes 3 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 3 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 3 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 4 Måneder siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 5 Måneder siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 5 Måneder siden
Praksis i tegnspråk og tolkeutdanningen Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted ved HF Godkjent 2.0 Åshild Berg-Tesdal 8 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 8 Måneder siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 11 Måneder siden
HMS for studenter ved HF Godkjent 1.3 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Karakterbeskrivelser for humanistiske fag Godkjent 4.5 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
First Aid Equipment Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
HSE for students - Faculty of Humanities - HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden