Sider med tagg hf .

Status Revisjon Bruker  
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 5.9 Andrea Hegdahl Tiltnes 2 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted ved HF Godkjent 2.0 Åshild Berg-Tesdal 3 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 3 Måneder siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 3 Måneder siden
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 3 Måneder siden
Blink Læringshub Godkjent 1.4 Pia Karoline Farstad Eriksen 4 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 6 Måneder siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.7 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
HMS for studenter ved HF Godkjent 1.3 Åshild Berg-Tesdal 8 Måneder siden
Karakterbeskrivelser for humanistiske fag Godkjent 4.5 Åshild Berg-Tesdal 8 Måneder siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.6 Andrea Hegdahl Tiltnes 8 Måneder siden
First Aid Equipment Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Måneder siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.8 Åshild Berg-Tesdal 10 Måneder siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 11 Måneder siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 12 Måneder siden