Sider med tagg hf .

Status Revisjon Bruker  
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 5 Dager siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 7 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 7 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 7 Dager siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 6.1 Andrea Hegdahl Tiltnes 12 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.4 Ann-Karin Bromstad 16 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved HF Godkjent 21.4 Tone Fredriksen Ydse 20 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 21 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 21 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 26 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 26 Dager siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 29 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 1 Måned siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 2 Måneder siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 2 Måneder siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.5 Ann-Karin Bromstad 2 Måneder siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.2 Kjersti Strømme 3 Måneder siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 3 Måneder siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 3 Måneder siden
Praksis i tegnspråk og tolkeutdanningen Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted ved HF Godkjent 2.0 Åshild Berg-Tesdal 6 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 6 Måneder siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Blink Læringshub Godkjent 1.4 Pia Karoline Farstad Eriksen 7 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 8 Måneder siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
HMS for studenter ved HF Godkjent 1.3 Åshild Berg-Tesdal 10 Måneder siden
Karakterbeskrivelser for humanistiske fag Godkjent 4.5 Åshild Berg-Tesdal 11 Måneder siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.6 Andrea Hegdahl Tiltnes 11 Måneder siden
First Aid Equipment Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Måneder siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
HSE for students - Faculty of Humanities - HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Interne forskningsmidlar ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Fusjon og reorganisering – HF Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden Flytt til søppelkassen
HMS ved HF Godkjent 2.7 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Studieveiledere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden