Sider med tagg hf .

Status Revisjon Bruker  
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 4 Timer siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 6 Timer siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.5 Ann-Karin Bromstad 7 Timer siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 8 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 8 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 8 Dager siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 6.1 Andrea Hegdahl Tiltnes 13 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved HF Godkjent 21.4 Tone Fredriksen Ydse 21 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 21 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 22 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 27 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 27 Dager siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 1 Måned siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 2 Måneder siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 2 Måneder siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.5 Ann-Karin Bromstad 3 Måneder siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.2 Kjersti Strømme 3 Måneder siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 3 Måneder siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 3 Måneder siden
Praksis i tegnspråk og tolkeutdanningen Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden