Sider med tagg hf .

Status Revisjon Bruker  
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.5 Ann-Karin Bromstad 2 Måneder siden
Apply for study carrel - Dragvoll Godkjent 2.0 Kjersti Strømme 2 År siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 13 Dager siden
Blink Læringshub Godkjent 1.4 Pia Karoline Farstad Eriksen 6 Måneder siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 5 Måneder siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 2 Måneder siden
First Aid Equipment Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Fusjon og reorganisering – HF Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden Flytt til søppelkassen
Gjenoppstartsstipend ved HF Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Godkjenning av ekstern utdanning ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
HMS for studenter ved HF Godkjent 1.3 Åshild Berg-Tesdal 10 Måneder siden
HMS ved HF Godkjent 2.7 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
HR-medarbeidere Godkjent 39.9 Rune Haugen 14 Dager siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 6 Dager siden
HSE for students - Faculty of Humanities - HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.5 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 5.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 21 Dager siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.4 Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 24 Dager siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 2 Måneder siden
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 5 Måneder siden
Interne forskningsmidlar ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Karakterbeskrivelser for humanistiske fag Godkjent 4.5 Åshild Berg-Tesdal 10 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 3 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved HF Godkjent 21.2 Tone Fredriksen Ydse 2 Måneder siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Levere masteroppgave - HF og SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Læringsstøtteapparat ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Norske institutt i utlandet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 År siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 3 Dager siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 21 Dager siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Postmottak og dokumentsenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Praksis i Bachelor i norsk tegnspråk Godkjent 5.5 (Mindre endring) Gørild Myklebust Mjønes 3 Måneder siden
Praksis i tegnspråk og tolkeutdanningen Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.4 Kristina Jones 1 Måned siden
Restart extension at the Faculty of Humanities - PhD Godkjent 1.0 Gro Lurås 4 År siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.3 Ann-Karin Bromstad 13 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 17 Dager siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.6 Andrea Hegdahl Tiltnes 10 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 21 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden