Sider med tagg hf .

Status Revisjon Bruker  
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Dag siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 6.1 Andrea Hegdahl Tiltnes 8 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.4 Ann-Karin Bromstad 12 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved HF Godkjent 21.4 Tone Fredriksen Ydse 16 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 17 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 17 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 22 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 22 Dager siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 25 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 1 Måned siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden