Sider med tagg hf .

Status Revisjon Bruker  
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.7 Kristina Jones 2 Dager siden
Informasjon for studenter på utøvende musikk Godkjent 2.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 7 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 18.3 Karoline Lorentzen 7 Dager siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 3.0 Ann-Karin Bromstad 9 Dager siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 6.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 15 Dager siden
Karakterbeskrivelser for humanistiske fag Godkjent 4.6 Karoline Lorentzen 29 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.3 Berit Hansen Gilde 1 Måned siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.3 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 1 Måned siden
Blink Læringshub Godkjent 1.7 Kjersti Strømme 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.1 Therese Mjøen 1 Måned siden
Informasjon for studenter ved IMU Godkjent 2.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Godkjenning av ekstern utdanning ved HF Godkjent 2.0 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 5.0 Ann-Karin Bromstad 1 Måned siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.7 Ann-Karin Bromstad 1 Måned siden
Informasjon for studenter på musikkteknologi Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 7.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Studieveiledere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.7 Rune Åge Frantzen 2 Måneder siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden