Sider med tagg helseforskning .

Status Revisjon Bruker  
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.2 Marianne Leirvik Bragstad 3 Måneder siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.7 Kristina Jones 5 Måneder siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 8 Måneder siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 8 Måneder siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 8 Måneder siden
Publisering og formidling av helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 8 Måneder siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 8 Måneder siden
Avvik og uønskede hendelser i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 8 Måneder siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.2 Kristina Jones 8 Måneder siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 6.3 Kristina Jones 8 Måneder siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.1 Kristina Jones 8 Måneder siden
Sluttmeding til REK - Avslutte prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 8 Måneder siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 8 Måneder siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 10 Måneder siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 1 År siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 2 År siden
Oppbevaring og utlevering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden