Sider med tagg helseforskning .

Status Revisjon Bruker  
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 1 Dag siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 1 Dag siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 1 Dag siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.5 Kristina Jones 1 Dag siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 5.1 Kristina Jones 1 Dag siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 1 Dag siden
Publisering og formidling av helseforskning Godkjent 1.7 Kristina Jones 3 Dager siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.1 (Mindre endring) Kjersti Strømme 9 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 5.6 Kristina Jones 10 Dager siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 2 Måneder siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 7 Måneder siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.7 Christoffer V Hallstensen 1 År siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Oppbevaring og utlevering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Avvik og uønskede hendelser i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 1 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Sluttmeding til REK - Avslutte prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristina Jones 3 År siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.1 Kristina Jones 3 År siden