Sider med tagg helseforskning .

Status Revisjon Bruker  
Søknadshjelpen - The Grants Office for MH and Helse Midt-Norge Godkjent 2.3 Emma Louise Walton 5 Dager siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.7 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
Funding for Health Research Godkjent 2.7 Kristina Jones 2 Måneder siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 6.0 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 6.4 Ingrun Furuhaug 4 Måneder siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 1 År siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 1 År siden
Publisering og formidling av helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 1 År siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 1 År siden
Avvik og uønskede hendelser i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 1 År siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 1 År siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.2 Kristina Jones 1 År siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 1 År siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.1 Kristina Jones 1 År siden
Sluttmeding til REK - Avslutte prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 1 År siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 2 År siden
Oppbevaring og utlevering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 År siden