Sider med tagg h2020 .

Status Revisjon Bruker  
Horizon 2020 - Covid-19 research and innovation opportunities Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.7 Kristina Jones 3 Måneder siden
Horizon 2020 Godkjent 5.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 Måneder siden
Horisont 2020 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
NTNU Brussels Office Godkjent 3.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 8 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Horizon 2020 - courses and training Godkjent 4.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 11 Måneder siden
Horizon 2020 - focus areas Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Horisont 2020 - fokusområder Godkjent 4.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Horizon 2020 - financial incentive programmes Godkjent 2.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Horizon 2020 - process an procedure descriptions for participation Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Horizon 2020 - external consultants Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Horizon 2020 - Essential Knowledge for Researchers at DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
European Funding DMF - Research Infrastructures Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
European Funding MH - Key enabling technologies Godkjent 3.6 (Mindre endring) Janne Tellefsen 3 År siden