Sider med tagg h2020 .

Status Revisjon Bruker  
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Dager siden
Horizon 2020 Godkjent 4.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Dager siden
Horisont 2020 Godkjent 9.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Dager siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Horizon 2020 - courses and training Godkjent 4.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Horizon 2020 - focus areas Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Horisont 2020 - fokusområder Godkjent 4.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 4.6 Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
NTNU Brussels Office Godkjent 2.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Måneder siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Måneder siden
Horizon 2020 - financial incentive programmes Godkjent 2.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 1 År siden
Horizon 2020 - process an procedure descriptions for participation Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 2.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Horizon 2020 - external consultants Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Horizon 2020 - Essential Knowledge for Researchers at DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding DMF - Research Infrastructures Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding MH - Key enabling technologies Godkjent 3.6 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding DMF - Key enabling technologies Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden