Sider med tagg forskning .

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.1 Harald Lenschow 28 Dager siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 29 Dager siden
Lagringsguide Godkjent 3.1 Bjarne Anders Lein 29 Dager siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 2 Måneder siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 4.3 Berit Stærkær 4 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 4.6 Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 6 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kristina Jones 7 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 7 Måneder siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 1 År siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt - BOA Godkjent 3.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Forskningsutvalget ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Forskningsutvalget ved NV Godkjent 7.4 Pernille Feilberg 2 År siden
Forskningsutvalget ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Forvaltning av utstyr - MH Godkjent 1.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 År siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.1 Kristina Jones 2 År siden
Skaffe forskningsdeltakere til helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Medforfatter Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 2.8 (Mindre endring) Peter Andreas Søyland 3 År siden