Sider med tagg forskning .

Status Revisjon Bruker  
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 4.3 Berit Stærkær 1 Måned siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 11 Måneder siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 6.8 Heine Anders Skipenes 1 Måned siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Forskningsutvalget ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Forskningsutvalget ved NV Godkjent 7.4 Pernille Feilberg 2 År siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 5 Måneder siden
Forskningsutvalget ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Forvaltning av utstyr - MH Godkjent 1.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 9 Måneder siden
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 2.8 (Mindre endring) Peter Andreas Søyland 3 År siden
Lagringsguide Godkjent 2.9 Heine Anders Skipenes 13 Dager siden
Medforfatter Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 4.6 Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.1 Kristina Jones 2 År siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kristina Jones 3 Måneder siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.0 Nina Andersen 1 Måned siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden