Sider med tagg forskning .

Status Revisjon Bruker  
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 2.8 (Mindre endring) Peter Andreas Søyland 3 År siden
Medforfatter Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Skaffe forskningsdeltakere til helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Forvaltning av utstyr - MH Godkjent 1.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 3 År siden
Forskningsutvalget ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Forskningsutvalget ved NV Godkjent 7.4 Pernille Feilberg 2 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Forskningsutvalget ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt - BOA Godkjent 3.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 År siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 10 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 5 Måneder siden
Lagringsguide Godkjent 3.1 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden