Sider med tagg forskerutdanning .

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.1 Harald Lenschow 20 Dager siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 24 Dager siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.9 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.7 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 1 År siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Doktorgradsprogrammer Godkjent 2.6 Pernille Feilberg 2 År siden