Sider med tagg forskerutdanning .

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 17.7 Harald Lenschow 20 Dager siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.3 Per Henning 1 Måned siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.8 (Mindre endring) Gro Lurås 2 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 3 Måneder siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.0 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 5 Måneder siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.7 (Mindre endring) Gro Lurås 5 Måneder siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.9 Pernille Feilberg 8 Måneder siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 10 Måneder siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.6 Gro Lurås 1 År siden
Doktorgradsprogrammer Godkjent 2.6 Pernille Feilberg 1 År siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden