Sider med tagg forskerutdanning .

Status Revisjon Bruker  
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.0 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Doktorgrad - avslutningsfasen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
Doktorgrad - oppstartsfasen Godkjent 2.0 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.3 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 5 År siden
Doktorgradsprogrammer Godkjent 2.6 Pernille Feilberg 1 År siden
Driftsmidler - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.8 (Mindre endring) Gro Lurås 2 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 5 Måneder siden
Finansiering av doktorgrad Godkjent 1.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 År siden
Formidling - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Forsinkelse i doktorgradsløpet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved HF Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Håndbok for doktorgradsutdanningen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 År siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.7 (Mindre endring) Gro Lurås 5 Måneder siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.3 Per Henning 1 Måned siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden