Sider med tagg forskerutdanning .

Status Revisjon Bruker  
Doktorgrad - avslutningsfasen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - oppstartsfasen Godkjent 2.0 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.3 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 5 År siden
Finansiering av doktorgrad Godkjent 1.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 År siden
Gjenoppstartsstipend ved HF Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Håndbok for doktorgradsutdanningen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 År siden
Formidling - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Forsinkelse i doktorgradsløpet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Driftsmidler - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Doktorgradsprogrammer Godkjent 2.6 Pernille Feilberg 1 År siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.6 Gro Lurås 1 År siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 10 Måneder siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.9 Pernille Feilberg 8 Måneder siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.7 (Mindre endring) Gro Lurås 5 Måneder siden