Sider med tagg forskerutdanning .

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 1 Måned siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 1 Måned siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.3 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.6 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 3 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 7 Måneder siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.9 Christine Anne Sætre 7 Måneder siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 7 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 10 Måneder siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 11 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 1 År siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Doktorgradsprogrammer Godkjent 2.6 Pernille Feilberg 2 År siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 2 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Driftsmidler - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Forsinkelse i doktorgradsløpet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Formidling - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Håndbok for doktorgradsutdanningen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 År siden
Gjenoppstartsstipend ved HF Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Finansiering av doktorgrad Godkjent 1.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 År siden
Doktorgrad - oppstartsfasen Godkjent 2.0 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - avslutningsfasen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden