Sider med tagg forskerutdanning .

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 15.7 Harald Lenschow 3 Dager siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 3.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 13 Dager siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 13 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.9 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 7 Måneder siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 2.9 Bjarne Anders Lein 12 Måneder siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.6 Gro Lurås 1 År siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 År siden
Doktorgradsprogrammer Godkjent 2.6 Pernille Feilberg 1 År siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.6 (Mindre endring) Pernille Feilberg 1 År siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden