Sider med tagg forskerutdanning .

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.8 Harald Lenschow 1 Måned siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.9 Per Henning 2 Måneder siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 4.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 Måneder siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 3.1 (Mindre endring) Runa Nilssen 4 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 9.1 Gro Lurås 4 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.3 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 8 Måneder siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.3 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.6 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 1 År siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 1 År siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 1 År siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 1 År siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 2 År siden