Sider med tagg forskerutdanning .

Status Revisjon Bruker  
Håndbok for doktorgradsutdanningen Godkjent 3.6 Janne Østvang 1 Dag siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 3.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Dager siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 3.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 21.0 Harald Lenschow 6 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 9.3 Harald Lenschow 28 Dager siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.4 (Mindre endring) Ingvil Næss Åfarli 1 Måned siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.2 (Mindre endring) Steivor Bjarghov 2 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.5 (Mindre endring) Per Sverre Wold 3 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 3.0 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 4.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 8 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 9 Måneder siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 1 År siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.6 (Mindre endring) Gro Lurås 1 År siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 1 År siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 1 År siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 1 År siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden