Sider med tagg forskertermin .

Status Revisjon Bruker  
Kredittkort Godkjent 20.9 (Mindre endring) Tina Husby Aune 10 Dager siden
Søk om forskningstermin Godkjent 8.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 21 Dager siden
Økonomisk støtte under forskningsterminen Godkjent 3.0 Rune Haugen 2 Måneder siden
Ektefelles eller partners karriere under utenlandsopphold Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Sykdom under forskningstermin Godkjent 3.5 (Mindre endring) Rune Haugen 4 Måneder siden
Skatt og utenlandsopphold Godkjent 6.8 Felix Seifert 7 Måneder siden
Barnehage og skole ved utenlandsopphold Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Visum Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Søk forflytting av arbeidssted ved HF Godkjent 2.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Reiseforskudd Godkjent 6.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lønn og reise - Tilskudd forskningstermin Godkjent 5.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Forsikring og trygd i utlandet Godkjent 5.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Bekreftelse eller endring før utreise på forskningstermin ved NV Godkjent 2.1 Pernille Feilberg 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Pensjon i utlandet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 2 År siden
Permisjon under forskningstermin Godkjent 4.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 2 År siden
Krise under utenlandsopphold Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 År siden
Rapportering fra forskningstermin Godkjent 4.3 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Bekreftelse eller endring før utreise på forskningstermin ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utleie og flytting Godkjent 2.2 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 4 År siden