Sider med tagg finansiering .

Status Revisjon Bruker  
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.6 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 Måneder siden
Finansiering av utvekslingsopphold Godkjent 10.1 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Måneder siden
Utbetaling av utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 2.5 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Måneder siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.7 Kristina Jones 5 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 8 Måneder siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 10 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 År siden
EØS midler Godkjent 1.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Prosjektregistrering ved ISB Godkjent 2.4 Kristina Jones 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Søk stipend via Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Finansiering av utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden