Sider med tagg finansiering .

Status Revisjon Bruker  
Finansiering av utvekslingsopphold Godkjent 10.1 (Mindre endring) Torstein Høe 25 Dager siden
Utbetaling av utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 2.5 (Mindre endring) Torstein Høe 25 Dager siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.7 (Mindre endring) Torstein Høe 25 Dager siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.5 Cicilie Nordvik 25 Dager siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.7 Kristina Jones 3 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 5 Måneder siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 6 Måneder siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 7 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 10 Måneder siden
EØS midler Godkjent 1.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Prosjektregistrering ved ISB Godkjent 2.4 Kristina Jones 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Søk stipend via Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Finansiering av utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet og Helse Midt-Norge Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden