Sider med tagg evu .

Status Revisjon Bruker  
EVU - Finansiering Godkjent 8.5 Ingrun Furuhaug 6 Dager siden
EVU - Idéfasen Godkjent 2.4 Ingrun Furuhaug 6 Dager siden
EVU - Innmelding og godkjenning Godkjent 16.5 Ingrun Furuhaug 12 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 12 Dager siden
EVU - Forberede gjennomføring Godkjent 1.6 Ingrun Furuhaug 13 Dager siden
EVU - Rammeverk og nasjonale føringer Godkjent 10.1 Ingrun Furuhaug 18 Dager siden
Opprette videreutdanningsemne utenom ordinære frister Godkjent 1.5 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
EVU leveransemodell - erfaringsbasert master Godkjent 1.8 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
EVU leveransemodell - enkeltemner mot betaling Godkjent 1.5 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
EVU - Rekruttering og markedsføring Godkjent 4.0 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
EVU leveransemodell - NTNU Drive modellen Godkjent 1.4 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
EVU leveransemodeller Godkjent 2.2 Anne-Gunn Bakken 1 Måned siden
EVU - Evaluering Godkjent 1.3 Ingrun Furuhaug 2 Måneder siden
EVU - Økonomisk avslutning Godkjent 1.3 Ingrun Furuhaug 2 Måneder siden
EVU leveransemodell - etterutdanning som oppdrag Godkjent 1.2 Ingrun Furuhaug 2 Måneder siden
EVU leveransemodell - etterutdanning mot betaling Godkjent 1.2 Ingrun Furuhaug 2 Måneder siden
EVU leveransemodell - etterutdanning som bidragsprosjekt Godkjent 1.2 Ingrun Furuhaug 2 Måneder siden
EVU leveransemodell - videreutdanning som bidragprosjekt Godkjent 1.4 Ingrun Furuhaug 2 Måneder siden
EVU leveransemodell - gratis for studenten Godkjent 1.3 Ingrun Furuhaug 2 Måneder siden