Sider med tagg evu .

Status Revisjon Bruker  
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 25 Dager siden
EVU - Innmelding og godkjenning Godkjent 16.6 Ingrun Furuhaug 27 Dager siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.8 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
EVU - Finansiering Godkjent 8.5 Ingrun Furuhaug 2 Måneder siden
EVU - Idéfasen Godkjent 2.4 Ingrun Furuhaug 2 Måneder siden
EVU - Forberede gjennomføring Godkjent 1.6 Ingrun Furuhaug 3 Måneder siden
EVU - Rammeverk og nasjonale føringer Godkjent 10.1 Ingrun Furuhaug 3 Måneder siden
Opprette videreutdanningsemne utenom ordinære frister Godkjent 1.5 Ingrun Furuhaug 3 Måneder siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
EVU leveransemodell - erfaringsbasert master Godkjent 1.8 Ingrun Furuhaug 3 Måneder siden
EVU leveransemodell - enkeltemner mot betaling Godkjent 1.5 Ingrun Furuhaug 3 Måneder siden
EVU - Rekruttering og markedsføring Godkjent 4.0 Ingrun Furuhaug 4 Måneder siden
EVU leveransemodell - NTNU Drive modellen Godkjent 1.4 Ingrun Furuhaug 4 Måneder siden
EVU leveransemodeller Godkjent 2.2 Anne-Gunn Bakken 4 Måneder siden
EVU - Evaluering Godkjent 1.3 Ingrun Furuhaug 4 Måneder siden
EVU - Økonomisk avslutning Godkjent 1.3 Ingrun Furuhaug 4 Måneder siden
EVU leveransemodell - etterutdanning som oppdrag Godkjent 1.2 Ingrun Furuhaug 4 Måneder siden
EVU leveransemodell - etterutdanning mot betaling Godkjent 1.2 Ingrun Furuhaug 4 Måneder siden
EVU leveransemodell - etterutdanning som bidragsprosjekt Godkjent 1.2 Ingrun Furuhaug 4 Måneder siden
EVU leveransemodell - videreutdanning som bidragprosjekt Godkjent 1.4 Ingrun Furuhaug 4 Måneder siden