Sider med tagg eu .

Status Revisjon Bruker  
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 16 Dager siden
EU rådgivere Godkjent 8.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
EU advisors Godkjent 5.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Exchange studies within the EU Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 3 Måneder siden
Utvekslingsstudier i EU Godkjent 7.5 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Måneder siden
Horizon 2020 - Covid-19 research and innovation opportunities Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 Måneder siden
Country information within the EU Godkjent 1.8 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Måneder siden
Why you should use NTNU’s publishing tools for webpages Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Måneder siden
Hvorfor bruke NTNUs nettsted Godkjent 1.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Måneder siden
Korona - konsekvenser for Horisont 2020 Godkjent 2.0 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Engelskspråklige utenlandsstudier i Europa Godkjent 14.5 (Mindre endring) Torstein Høe 5 Måneder siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.7 Kristina Jones 6 Måneder siden
Beregne og budsjettere insentivmidler EU i Maconomy Godkjent 3.3 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Horizon 2020 Godkjent 5.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 7 Måneder siden
Horisont 2020 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Måneder siden
Utenlandsstudier i EU Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
NTNU Brussels Office Godkjent 3.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
ErasmusPlus Programme 2014 to 2021 Godkjent 2.4 (Mindre endring) Torstein Høe 10 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 11 Måneder siden