Sider med tagg eu .

Status Revisjon Bruker  
NTNU Brussels Office Godkjent 3.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 20 Dager siden
ErasmusPlus Programme 2014 to 2021 Godkjent 2.4 (Mindre endring) Torstein Høe 1 Måned siden
Horizon 2020 Godkjent 4.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Horisont 2020 Godkjent 9.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 1 Måned siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 2 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
EU rådgivere Godkjent 8.0 Per Henning 2 Måneder siden
Forskningsmidler - NV Godkjent 2.5 Per Henning 2 Måneder siden
EU advisors Godkjent 4.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Engelskspråklige utenlandsstudier i Europa Godkjent 14.4 Torstein Høe 3 Måneder siden
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Horizon 2020 - courses and training Godkjent 4.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Beregne og budsjettere insentivmidler EU i Maconomy Godkjent 3.2 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Horizon 2020 - focus areas Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Horisont 2020 - fokusområder Godkjent 4.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Rollebeskrivelser for ansatte i økonomifunksjoner Godkjent 5.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 9 Måneder siden
EU funding MH - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.4 Emma Louise Walton 1 År siden