Sider med tagg eu .

Status Revisjon Bruker  
Korona - konsekvenser for Horisont 2020 Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 Timer siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.5 Kristina Jones 1 Dag siden
Beregne og budsjettere insentivmidler EU i Maconomy Godkjent 3.3 Elin Merete Bjørgen 24 Dager siden
Horizon 2020 Godkjent 5.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 25 Dager siden
Country information within the EU Godkjent 1.6 Torstein Høe 29 Dager siden
Exchange studies within the EU Godkjent 1.9 (Mindre endring) Torstein Høe 29 Dager siden
Utvekslingsstudier i EU Godkjent 7.3 (Mindre endring) Torstein Høe 29 Dager siden
Horisont 2020 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Utenlandsstudier i EU Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
NTNU Brussels Office Godkjent 3.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
ErasmusPlus Programme 2014 to 2021 Godkjent 2.4 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 4 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 5 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
EU rådgivere Godkjent 8.0 Per Henning 6 Måneder siden
Forskningsmidler - NV Godkjent 2.5 Per Henning 6 Måneder siden
EU advisors Godkjent 4.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Måneder siden
Engelskspråklige utenlandsstudier i Europa Godkjent 14.4 Torstein Høe 6 Måneder siden
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 7 Måneder siden