Sider med tagg etikk .

Status Revisjon Bruker  
Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved IMU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 6 Dager siden
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter for ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Dager siden
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 14.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 16 Dager siden
Habilitet i rekrutteringsprosesser Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 19 Dager siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.2 Marianne Leirvik Bragstad 3 Måneder siden
Retningslinjer for behandling av mulig uredelighet i forskning Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 Måneder siden
Medforfatter Godkjent 2.5 (Mindre endring) Ingrid Heggland 3 Måneder siden
Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU Godkjent 5.7 Kristin Wergeland Brekke 5 Måneder siden
Mistanke om forskningsjuks - slik går du fram Godkjent 1.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Sidegjøremål Godkjent 5.1 Martine Årebråt Markussen 8 Måneder siden
Habilitet Godkjent 2.5 Kristin Wergeland Brekke 10 Måneder siden
Gaver og fordeler Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 2 År siden
Etikk ved NTNU Godkjent 4.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Etikk ved bestilling Godkjent 3.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 2 År siden