Sider med tagg dmf .

Status Revisjon Bruker  
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.4 Lars Trovatten Grønflaten 7 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.5 Bjarne Anders Lein 10 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 6.2 Gro Lurås 11 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 60.4 Anne Kristin Mikkelborg 12 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 17 Dager siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.5 Cicilie Nordvik 21 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 19.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC Godkjent 3.2 Kristina Jones 2 Måneder siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.5 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 2 Måneder siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 4.4 Randi Irene Moen Sund 2 Måneder siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.4 Anne Kristin Mikkelborg 2 Måneder siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.9 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 14.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 4 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 4 Måneder siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.6 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.6 Kristina Jones 4 Måneder siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 5 Måneder siden
Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 6 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 6 Måneder siden
Grunnkurs i PBL-fasilitering - Medisinstudiet - MH Godkjent 5.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 6 Måneder siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 6 Måneder siden
Test av MRSA og TBC ved MH Godkjent 7.2 Mona Dalland Stormo 7 Måneder siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.6 Kristina Jones 7 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 8 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 9 Måneder siden
Studieplaner for MH-fakultetet Godkjent 5.1 Lars Trovatten Grønflaten 9 Måneder siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Masters Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Forms and Guidelines for the Master Thesis - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Karakterbeskrivelse for masteroppgaver Godkjent 3.4 Lars Trovatten Grønflaten 1 År siden
Timeplaner ved MH-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
PBL-undervisning ved medisinstudiet – MH Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden Flytt til søppelkassen
EU funding MH - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.4 Emma Louise Walton 1 År siden
Reading rooms at Øya Godkjent 4.0 Kristina Jones 1 År siden
Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 2.8 Lars Trovatten Grønflaten 1 År siden
Brukerveiledning for telefon - StOlav og MH Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 1 År siden
Prosjektregistrering ved ISB Godkjent 2.4 Kristina Jones 2 År siden
Formidlingsstøtte ved MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Reading rooms and computer labs at Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Leseplasser og datasaler - Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Evaluating a semester in medical studies Godkjent 1.4 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
MCQ - MH Godkjent 2.5 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Styre råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Brukerveiledning for telefon på StOlav og DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Leseplasser - Øya Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
PBL-portalen - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Student information - Faculty of medicine and health sciences Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anja Johansen 2 År siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Project registration at ISB Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Williamson 2 År siden
Aktivitetsrapport - MH Godkjent 2.3 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved MH Godkjent 1.8 (Mindre endring) Janne Tellefsen 3 År siden
Forms and Guidelines for the Master Thesis at the Faculty of Medicine Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Horizon 2020 - Essential Knowledge for Researchers at DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
European Funding MH - Societal challenges Godkjent 5.5 (Mindre endring) Janne Tellefsen 3 År siden
European Funding DMF - Societal challenges Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
European Funding DMF - Research Infrastructures Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
European Funding DMF - Marie Curie Actions Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
European Funding MH - Key enabling technologies Godkjent 3.6 (Mindre endring) Janne Tellefsen 3 År siden