Sider med tagg dmf .

Status Revisjon Bruker  
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.6 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.8 Cicilie Nordvik 3 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 5 Dager siden
Master Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 7.1 Lars Trovatten Grønflaten 8 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.6 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.6 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.6 Kristina Jones 17 Dager siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.8 Bjarne Anders Lein 19 Dager siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 19 Dager siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.8 Bjarne Anders Lein 23 Dager siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 2.9 Bjarne Anders Lein 23 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.4 Kristina Jones 24 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.1 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.1 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Grunnkurs i PBL-fasilitering - Medisinstudiet - MH Godkjent 5.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Test av MRSA og TBC ved MH Godkjent 7.2 Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.6 Kristina Jones 3 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 4 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 5 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
Studieplaner for MH-fakultetet Godkjent 5.1 Lars Trovatten Grønflaten 5 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.0 May Karin Dyrendahl 5 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 7 Måneder siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Masters Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 9 Måneder siden
Forms and Guidelines for the Master Thesis - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 9 Måneder siden
Karakterbeskrivelse for masteroppgaver Godkjent 3.4 Lars Trovatten Grønflaten 9 Måneder siden
Timeplaner ved MH-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
PBL-undervisning ved medisinstudiet – MH Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden Flytt til søppelkassen
EU funding MH - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.4 Emma Louise Walton 1 År siden
Reading rooms at Øya Godkjent 4.0 Kristina Jones 1 År siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 1.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 År siden
Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 2.8 Lars Trovatten Grønflaten 1 År siden
Brukerveiledning for telefon - StOlav og MH Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 1 År siden
Prosjektregistrering ved ISB Godkjent 2.4 Kristina Jones 1 År siden
Formidlingsstøtte ved MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Reading rooms and computer labs at Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Leseplasser og datasaler - Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Evaluating a semester in medical studies Godkjent 1.4 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
MCQ - MH Godkjent 2.5 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Styre råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC Godkjent 3.1 Janne Tellefsen 2 År siden
Brukerveiledning for telefon på StOlav og DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Leseplasser - Øya Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
PBL-portalen - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Student information - Faculty of medicine and health sciences Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anja Johansen 2 År siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Project registration at ISB Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Williamson 2 År siden
Aktivitetsrapport - MH Godkjent 2.3 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved MH Godkjent 1.8 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Forms and Guidelines for the Master Thesis at the Faculty of Medicine Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Horizon 2020 - Essential Knowledge for Researchers at DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding MH - Societal challenges Godkjent 5.5 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding DMF - Societal challenges Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
European Funding DMF - Research Infrastructures Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden