Sider med tagg dmf .

Status Revisjon Bruker  
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 20 Timer siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 49.1 Sverre Heimstad Sørgjerd 21 Timer siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.0 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 11.8 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 2.8 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.2 Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.0 Kari Bjerke Gjærde 4 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 8 Dager siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 18 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.6 May Karin Dyrendahl 18 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.4 May Karin Dyrendahl 18 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.7 Cicilie Nordvik 21 Dager siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.4 Kristina Jones 22 Dager siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 25 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 28 Dager siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 1 Måned siden
Studieplaner for MH-fakultetet Godkjent 5.1 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.0 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.6 Harald Lenschow 2 Måneder siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.7 May Karin Dyrendahl 2 Måneder siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 3 Måneder siden
Test av MRSA og TBC ved MH Godkjent 7.1 Bernt Nicolai Særsten 3 Måneder siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 12.7 Lars Trovatten Grønflaten 3 Måneder siden
Master Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.7 Lars Trovatten Grønflaten 4 Måneder siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Masters Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 5 Måneder siden
Forms and Guidelines for the Master Thesis - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 5 Måneder siden
Karakterbeskrivelse for masteroppgaver Godkjent 3.4 Lars Trovatten Grønflaten 5 Måneder siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.7 May Karin Dyrendahl 6 Måneder siden
Timeplaner ved MH-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.8 May Karin Dyrendahl 7 Måneder siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.1 Cicilie Nordvik 7 Måneder siden
Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 3.2 Cicilie Nordvik 7 Måneder siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
PBL-undervisning ved medisinstudiet – MH Godkjent 2.7 Kristina Jones 9 Måneder siden Flytt til søppelkassen
EU funding MH - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.4 Emma Louise Walton 9 Måneder siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.1 Bernt Nicolai Særsten 9 Måneder siden
Reading rooms at Øya Godkjent 4.0 Kristina Jones 10 Måneder siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 1.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 10 Måneder siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.7 Bernt Nicolai Særsten 12 Måneder siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 2.0 Bjarne Anders Lein 1 År siden
Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 2.8 Lars Trovatten Grønflaten 1 År siden
Brukerveiledning for telefon - StOlav og MH Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 1 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Prosjektregistrering ved ISB Godkjent 2.4 Kristina Jones 1 År siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.8 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 1 År siden