Sider med tagg dmf .

Status Revisjon Bruker  
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Dag siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 1 Dag siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.4 Ann Kristin Sjaastad 2 Dager siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 2 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 58.4 (Mindre endring) Ådne Ringvoll 3 Dager siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 2.8 Mona Dalland Stormo 3 Dager siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Dager siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 8 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.9 Cicilie Nordvik 15 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.1 Cicilie Nordvik 18 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 14.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 24 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 1 Måned siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.6 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.6 Kristina Jones 1 Måned siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 2 Måneder siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 2 Måneder siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 3 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Grunnkurs i PBL-fasilitering - Medisinstudiet - MH Godkjent 5.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Test av MRSA og TBC ved MH Godkjent 7.2 Mona Dalland Stormo 4 Måneder siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.6 Kristina Jones 4 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 6 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 6 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden
Studieplaner for MH-fakultetet Godkjent 5.1 Lars Trovatten Grønflaten 6 Måneder siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Masters Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 10 Måneder siden
Forms and Guidelines for the Master Thesis - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 11 Måneder siden
Karakterbeskrivelse for masteroppgaver Godkjent 3.4 Lars Trovatten Grønflaten 11 Måneder siden
Timeplaner ved MH-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
PBL-undervisning ved medisinstudiet – MH Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden Flytt til søppelkassen
EU funding MH - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.4 Emma Louise Walton 1 År siden
Reading rooms at Øya Godkjent 4.0 Kristina Jones 1 År siden
Student advisors at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 2.8 Lars Trovatten Grønflaten 1 År siden
Brukerveiledning for telefon - StOlav og MH Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 1 År siden
Prosjektregistrering ved ISB Godkjent 2.4 Kristina Jones 2 År siden