Sider med tagg dmf .

Status Revisjon Bruker  
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 58.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 1 Dag siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.7 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.9 Cicilie Nordvik 4 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.1 Cicilie Nordvik 8 Dager siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 13 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 14.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 14 Dager siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.2 Ann Kristin Sjaastad 21 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 25 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 25 Dager siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 25 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.6 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.6 Kristina Jones 1 Måned siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 2.9 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.4 Kristina Jones 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 2 Måneder siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.1 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 2 Måneder siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 3 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Grunnkurs i PBL-fasilitering - Medisinstudiet - MH Godkjent 5.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Test av MRSA og TBC ved MH Godkjent 7.2 Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden