Sider med tagg dmf .

Status Revisjon Bruker  
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 60.9 Anne Kristin Mikkelborg 14 Timer siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.4 Lars Trovatten Grønflaten 9 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.5 Bjarne Anders Lein 12 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 6.2 Gro Lurås 13 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 19 Dager siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.5 Cicilie Nordvik 23 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 19.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC Godkjent 3.2 Kristina Jones 2 Måneder siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.5 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 2 Måneder siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 4.4 Randi Irene Moen Sund 2 Måneder siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.4 Anne Kristin Mikkelborg 2 Måneder siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.9 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 14.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 4 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 4 Måneder siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.6 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.6 Kristina Jones 4 Måneder siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 5 Måneder siden
Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 6 Måneder siden