Sider med tagg dmf .

Status Revisjon Bruker  
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 1 Dag siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.3 Ann Kristin Sjaastad 3 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 58.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 4 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.7 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 7 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.9 Cicilie Nordvik 7 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.1 Cicilie Nordvik 11 Dager siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 16 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 14.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 17 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 28 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 28 Dager siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 28 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.6 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.6 Kristina Jones 1 Måned siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 2.9 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 2 Måneder siden