Sider med tagg dmf .

Status Revisjon Bruker  
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 61.6 Anne Kristin Mikkelborg 10 Timer siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.3 Ragnhild Lier 1 Dag siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.4 Lars Trovatten Grønflaten 19 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.5 Bjarne Anders Lein 22 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 6.2 Gro Lurås 23 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 29 Dager siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.5 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 19.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC Godkjent 3.2 Kristina Jones 2 Måneder siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.5 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 2 Måneder siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 4.4 Randi Irene Moen Sund 2 Måneder siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.4 Anne Kristin Mikkelborg 2 Måneder siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.9 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 14.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Måneder siden