Sider med tagg dmf .

Status Revisjon Bruker  
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.6 Cicilie Nordvik 8 Timer siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 14.7 Lars Trovatten Grønflaten 13 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 20.1 Else Britt Ervik 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 15.1 Hanne Strypet 1 Måned siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.7 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 63.2 Anne Kristin Mikkelborg 1 Måned siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 14.2 Ivar Skjåk Nordrum 1 Måned siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.6 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.3 Ragnhild Lier 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.5 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 6.2 Gro Lurås 2 Måneder siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.5 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC Godkjent 3.2 Kristina Jones 4 Måneder siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 4.4 Randi Irene Moen Sund 4 Måneder siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.4 Anne Kristin Mikkelborg 4 Måneder siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 5 Måneder siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 5 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 5 Måneder siden