Sider med tagg dmf .

Status Revisjon Bruker  
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.2 Bjarne Anders Lein 7 Dager siden
Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC Godkjent 3.2 Kristina Jones 8 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.6 (Mindre endring) Hanne Strypet 9 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 19.0 (Mindre endring) Hanne Strypet 14 Dager siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.5 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 16 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 59.6 Anne Kristin Mikkelborg 17 Dager siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 4.4 Randi Irene Moen Sund 18 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.4 Anne Kristin Mikkelborg 18 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 22 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 23 Dager siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 29 Dager siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.9 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 14.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 2 Måneder siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 2 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 2 Måneder siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden