Sider med tagg covid-19 .

Status Revisjon Bruker  
Retningslinjer for oppmøte og besøk på campus Godkjent 13.8 Ann Kristin Sjaastad 10 Timer siden
Arrangementer og samlinger under Covid-19 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 10 Timer siden
NTNU Check-in FAQ Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 10 Timer siden
Guidelines for the use of campus areas Godkjent 3.9 Ann Kristin Sjaastad 10 Timer siden
Infection control - lecturers responsibilities Godkjent 2.8 Ann Kristin Sjaastad 3 Dager siden
Smittevern - forelesers ansvar Godkjent 5.5 Ann Kristin Sjaastad 3 Dager siden
Fellesadministrativ koordineringsgruppe for korona-håndtering Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Dager siden
Sentral beredskapsledelse for korona-håndtering Godkjent 3.4 Jan Erik Kaarø 11 Dager siden
Infection control Godkjent 5.8 Ann Kristin Sjaastad 26 Dager siden
Smittevern Godkjent 8.8 Ann Kristin Sjaastad 26 Dager siden
Travel during COVID-19 Godkjent 1.8 Arve Johansen 26 Dager siden
Bruk av campus Øya under koronapandemien Godkjent 2.4 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Beredskap under korona-pandemien Godkjent 2.5 Jan Erik Kaarø 2 Måneder siden
Emergency Planning during the Corona Pandemic Godkjent 1.5 Jan Erik Kaarø 2 Måneder siden
Tilrettelegging - for studieveiledere Godkjent 5.1 Reidar Angell Hansen 2 Måneder siden
Studentundersøkelser Covid-19 Godkjent 3.1 (Mindre endring) Marit Svendsen 4 Måneder siden
Suspected or confirmed COVID-19 Godkjent 2.1 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Mistanke om eller påvist Covid-19 Godkjent 2.1 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Smittevern for studenter Godkjent 9.1 Nina Kotte 5 Måneder siden
Renhold under koronapandemien Godkjent 3.1 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 5 Måneder siden