Sider med tagg campusservice .

Status Revisjon Bruker  
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 7.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Saksbehandling i Lydia for teamleder i LPR Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Waste Godkjent 2.8 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Avfall Godkjent 17.6 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 4.2 Runar Solum 1 Måned siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
Fire safety Godkjent 5.4 (Mindre endring) Rune Haugen 1 Måned siden
HMS ved Campusservice Godkjent 18.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Organisering av HMS i Campusservice Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Post Godkjent 7.1 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Tjenestebeskrivelser for campusservice Godkjent 4.9 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.5 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 4 Måneder siden
Funn av sprøyter og sprøytespisser Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Utstedelse av besøkskort Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
Saksbehandling for lån av lokaler Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
Montering av overvåkningskamera Godkjent 1.9 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 6.8 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden