Sider med tagg campusservice .

Status Revisjon Bruker  
Cleaning procedures during the corona pandemic Godkjent 2.0 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 3 Dager siden
Tjenestebeskrivelser for campusservice Godkjent 5.1 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 6 Dager siden
Retningslinjer for Logistikk park og ressurs Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
HMS ved Campusservice Godkjent 18.1 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
Arbeid i ventilasjonsanlegg Godkjent 4.1 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Organisering av HMS i Campusservice Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Retningslinjer for teamledere Godkjent 5.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Retningslinjer for driftsoperatører Godkjent 3.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Håndtering av gassalarm i tekniske rom Godkjent 2.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.9 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 7.3 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for teamleder i LPR Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Waste Godkjent 2.8 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Avfall Godkjent 17.6 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 4.2 Runar Solum 4 Måneder siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Fire safety Godkjent 5.4 (Mindre endring) Rune Haugen 4 Måneder siden
Post Godkjent 7.1 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.5 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 7 Måneder siden