Sider med tagg campusservice .

Status Revisjon Bruker  
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 4.1 Runar Solum 13 Dager siden
Avfall Godkjent 17.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 14 Dager siden
Post Godkjent 7.1 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Tjenestebeskrivelser for campusservice Godkjent 4.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.5 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 1 Måned siden
Funn av sprøyter og sprøytespisser Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.6 Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
Waste Godkjent 2.7 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Utstedelse av besøkskort Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Saksbehandling for lån av lokaler Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Montering av overvåkningskamera Godkjent 1.9 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 6.8 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Ombygging av lokaler Godkjent 4.1 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 4 Måneder siden
Områdesikring Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Kontroll og vedlikehold av tak og lysgraver Godkjent 3.4 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Postal services at NTNU Godkjent 2.2 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Måneder siden
Organisering av HMS i Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 5 Måneder siden