Sider med tagg boa .

Status Revisjon Bruker  
Logging hours in the Maconomy-portal Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 26 Dager siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Økonomirapporter i Maconomy Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Maconomy Godkjent 4.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Beregne og budsjettere insentivmidler EU i Maconomy Godkjent 3.2 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Leiested Godkjent 4.1 Lise Trondsen Sagdahl 2 Måneder siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 21.8 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Brukerveiledninger til Maconomy-klienten Godkjent 7.7 Yngvild Nåvik 3 Måneder siden
Maconomy for prosjektledere Godkjent 4.3 Yngvild Nåvik 3 Måneder siden
Kontraktshåndtering Godkjent 6.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Maconomy Godkjent 6.5 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 5 Måneder siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Opprett prosjekt kurs og konferanse Godkjent 7.1 Yngvild Nåvik 6 Måneder siden
Finansieringskategorier Godkjent 3.2 (Mindre endring) Yngvild Nåvik 7 Måneder siden
Timeregistrering Maconomy med Deltek Touch Godkjent 3.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Prosjektopprettelse i Maconomy Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden