Sider med tagg blackboard .

Status Revisjon Bruker  
Læringsassistenter for digitale ferdigheter Godkjent 3.0 Karoline V Aune 2 Dager siden
Offisielle kommunikasjonskanaler mellom NTNU og studentene Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 14 Dager siden
Læringsstøtte - kontaktpersoner Godkjent 6.9 Anita Monsø Wiggen 14 Dager siden
Official communication channels between NTNU and students Godkjent 1.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
My Studies App Godkjent 3.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Signing in using FEIDE Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
FEIDE innlogging Godkjent 4.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Blackboard - Groups and tools for group work Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Blackboard - Video conferencing with Collaborate Ultra Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Blackboard - Participate in Collaborate Godkjent 2.2 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Blackboard - Grupper og verktøy for gruppearbeid Godkjent 1.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Lær deg nettbasert undervisning Godkjent 5.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Blackboard - Videokonferanse med Collaborate Ultra Godkjent 2.2 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Blackboard - Delta i Collaborate Godkjent 1.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Lage podcast til bruk i undervisning Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 Måneder siden
Make podcast for use in teaching Godkjent 1.6 Tone Kvenild 2 Måneder siden
Usernames and passwords Godkjent 9.9 (Mindre endring) Thomas Misje 3 Måneder siden
Brukernavn og passord Godkjent 16.3 (Mindre endring) Thomas Misje 3 Måneder siden
Semesteravgift og registrering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Anette Knutsen 4 Måneder siden
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 2.0 Steinar Hov 4 Måneder siden
Blackboard - videreutvikling Godkjent 1.5 Hilde Sundfær 5 Måneder siden
Blackboard - Export and copy courses Godkjent 1.5 Steinar Hov 5 Måneder siden
Blackboard - Eksporter og kopier emner Godkjent 2.3 Steinar Hov 5 Måneder siden
Blackboard - Sending email to students Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 5 Måneder siden
Blackboard - Sende e-post til studenter Godkjent 2.1 (Mindre endring) Therese Federl 5 Måneder siden
Blackboard - Group enrollment Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 6 Måneder siden
Blackboard - Påmelding i grupper Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 6 Måneder siden
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 6.7 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 7 Måneder siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 8 Måneder siden
Blackboard - Opprette og bruke diskusjonsforum Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 8 Måneder siden
Webinar som digital læringsarena Godkjent 4.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 9 Måneder siden
Blackboard - Ofte stilte spørsmål for studenter Godkjent 1.9 (Mindre endring) Martin Syslak Mjelde 9 Måneder siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Blackboard Godkjent 2.2 Ali Aljumaili 10 Måneder siden
Blackboard - Piazza tool Godkjent 1.0 Tone Kvenild 10 Måneder siden
Blackboard - Piazza Godkjent 1.0 Tone Kvenild 10 Måneder siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 10 Måneder siden
Blackboard - Meny for emneadministrasjon Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - The course management menu Godkjent 1.3 Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Finn fram i Blackboard Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Navigate in Blackboard Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating and editing single groups Godkjent 1.1 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Opprette og redigere enkeltgrupper Godkjent 1.1 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Upload files to My content Godkjent 1.9 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Laste opp filer til Mitt innhold Godkjent 2.2 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Change personal settings Godkjent 1.9 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Endre personlige innstillinger Godkjent 2.2 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus Godkjent 2.5 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Verktøy og funksjonalitet Godkjent 1.7 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Emneadministrasjon - Legge til ansatte i emner Godkjent 2.4 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - introduction to the user interface Godkjent 2.2 (Mindre endring) Steinar Hov 1 År siden