Sider med tagg blackboard .

Status Revisjon Bruker  
Læringsassistenter for digitale ferdigheter Godkjent 3.1 Karoline V Aune 2 Dager siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.5 Hege Barreth Jacobsen 5 Dager siden
Offisielle kommunikasjonskanaler mellom NTNU og studentene Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 20 Dager siden
Læringsstøtte - kontaktpersoner Godkjent 6.9 Anita Monsø Wiggen 20 Dager siden
Official communication channels between NTNU and students Godkjent 1.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
My Studies App Godkjent 3.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Signing in using FEIDE Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
FEIDE innlogging Godkjent 4.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Blackboard - Groups and tools for group work Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Blackboard - Video conferencing with Collaborate Ultra Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Blackboard - Participate in Collaborate Godkjent 2.2 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Blackboard - Grupper og verktøy for gruppearbeid Godkjent 1.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Lær deg nettbasert undervisning Godkjent 5.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Blackboard - Videokonferanse med Collaborate Ultra Godkjent 2.2 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Blackboard - Delta i Collaborate Godkjent 1.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Lage podcast til bruk i undervisning Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 Måneder siden
Make podcast for use in teaching Godkjent 1.6 Tone Kvenild 2 Måneder siden
Usernames and passwords Godkjent 9.9 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Måneder siden
Brukernavn og passord Godkjent 16.3 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Måneder siden
Semesteravgift og registrering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Anette Knutsen 4 Måneder siden
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 2.0 Steinar Hov 4 Måneder siden
Blackboard - videreutvikling Godkjent 1.5 Hilde Sundfær 5 Måneder siden
Blackboard - Export and copy courses Godkjent 1.5 Steinar Hov 5 Måneder siden
Blackboard - Eksporter og kopier emner Godkjent 2.3 Steinar Hov 5 Måneder siden
Blackboard - Sending email to students Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 5 Måneder siden
Blackboard - Sende e-post til studenter Godkjent 2.1 (Mindre endring) Therese Federl 5 Måneder siden
Blackboard - Group enrollment Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 6 Måneder siden
Blackboard - Påmelding i grupper Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 6 Måneder siden
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 6.7 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 7 Måneder siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 8 Måneder siden